Kalėdos: registruok kodą ir laimėk

Loto.lt ×

Registruok kodą ir laimėk

Laimėtojai

2020-12-14
20€ laimėtojai
 • 1 Asta A.
 • 2 Renaldas Š.
 • 3 Lukas V.
 • 4 Romoaldas B.
 • 5 Paulius P.
2020-12-14
20€ laimėtojai
 • 1 Diana Z.
 • 2 Kęstutis C.
 • 3 Aidas M.
 • 4 Jūratė V.
 • 5 Elena J.V.
2020-12-21
20€ laimėtojai
 • 1 Ingrida A.
 • 2 Rūta P.
 • 3 Daiva P.
 • 4 Danutė J.
 • 5 Monika M.
2020-12-28
20€ laimėtojai
 • 1 Darius P.
 • 2 Gediminas Š.
 • 3 Živilė P.
 • 4 Deimantė Z.
 • 5 Jadvyga J.
2020-01-04
20€ laimėtojai
 • 1 Deimantė V.
 • 2 Jolanta L.
 • 3 Nerijus Z.
 • 4 Valerija G.
 • 5 Donatas N.
2020-01-04
100€ laimėtojai
 • 1 Larisa J.
 • 2 Bernard N.
 • 3 Marius S.
 • 4 Gita B.
 • 5 Saulius K.

Taisyklės

Akcijos „Registruok kodą ir laimėk!” 
TAISYKLĖS
 
1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1 Akcija „Registruok kodą ir laimėk!” (toliau – Akcija) vyksta nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai. Akcijos organizatoriaus sprendimu Akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie Akcijos laiką skelbiama www.loto.lt/kaledos).
1.2 Akcijoje turi teisę dalyvauti pilnamečiai asmenys, gavę reklamines skrajutes, platinamas „Teleloto“ bilietų prekybos vietose.
1.3 Akcijoje negali dalyvauti Akcijos organizatoriaus ir loterijos organizatoriaus darbuotojai. 
1.4 Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
 
2. Akcijos turinys
2.1 Pilnamečiai asmenys, kurie gavo reklamines skrajutes „Teleloto“ bilietų prekybos vietose, ir užsiregistravę puslapyje www.loto.lt/kaledos, kuriame išreiškė sutikimą gauti naujienlaiškius ir pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. paštą bei telefono numerį), gali dalyvauti Akcijoje. Akcijos laimėtojų vardai ir pavardės bei informacija apie laimėtą prizą bus skelbiami tinklalapyje adresu www.loto.lt/kaledos.
2.2 Akcijos dalyvis su reklaminėje skrajutėje esančiu kodu ir savo elektroninio pašto adresu gali registruotis tik vieną kartą ir tik vieną kartą pretenduoja laimėti 20 Eur. Tačiau VISI, laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. užsiregistravę Akcijos dalyviai, 2021 m. sausio 4 d. dalyvauja PAPILDOMAME laimėtojų traukime 100 Eur prizui laimėti.
2.3 Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardės pirma raidė) bei laimėtą prizą Organizatorius skelbtų adresu www.loto.lt/kaledos.
2.4 Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris laimėjimo atveju - asmens kodas) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.
2.5 Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.
2.6 Akcijos laimėtojų nustatymo tvarka:
2.6.1 Akcijos dalyvių registracijos laikotarpiai ir laimėtojų nustatymo datos
 

Akcijos dalyvių registracijos laikotarpiai

Akcijos laimėtojų nustatymo datos:

2020.12.07 - 12.13

2020.12.14

2020.12.14 - 12.20

2020.12.21

2019.12.21 - 12.27

2020.12.28

2020.12.28 – 12.31

2021.01.04

2.6.2 Akcijos prizai pralošiami tokia tvarka:

Akcijos laimėtojų nustatymo datos:

Akcijos prizai

2020.12.14

10 vnt. po 20 Eur

2020.12.21

5 vnt. po 20 Eur

2020.12.28

5 vnt. po 20 Eur

2021.01.04

5 vnt. po 20 Eur

 
2.6.3 Papildomai iš viso laikotarpio nuo 2020.12.07 iki 2020.12.31 bus išrinkti 5 laimėtojai, kuriems atiteks po 100 Eur.
2.6.5 Akcijos laimėtoju negali būti Akcijos dalyvis, kuris laimėtojų nustatymo dieną yra atsisakęs gauti naujienlaiškius registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 2.7 Nurodytomis Akcijos laimėtojų nustatymo datomis speciali komisija fiksuoja bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka penkis skaičius. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys Akcijos dalyviai yra skelbiami laimėtojais.
2.8 Akcijos laimėtojai bus skelbiami svetainėje www.loto.lt/kaledos ir informuojami asmeniškai registracijos metu nurodytais kontaktais. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai.
2.9 Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
 
3. Akcijos prizų išdavimo tvarka
3.1 Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneša per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą akcijos dalyvio nurodytu el. paštu ir / arba telefono numeriu.
3.2 Jei Akcijos laimėtojas yra registruotas www.loto.lt vartotojas, prizas bus išmokėtas į žaidėjo piniginę www.loto.lt vartotojo paskyroje.
3.3 Jei Akcijos laimėtojas, neturi paskyros www.loto.lt, prizą jis galės atsiimti prie bet kurio „PERLAS“ terminalo, parodęs trumpąją SMS žinutę su perlaidos kodu ir pateikęs savo asmens dokumentą. Akcijos laimėtojas savo laimėjimą prie „PERLAS“ terminalo turi atsiimti per 14 (keturiolika) dienų nuo informacinio SMS apie laimėjimo faktą gavimo dienos, vėliau jis netenka teisės į laimėjimą.
3.4 Laimėjimai į žaidėjo piniginę www.loto.lt bus išmokami per 1 savaitę nuo laimėjimo fakto paskelbimo.
 
4. Asmens duomenų apsauga
4.1 Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, juridinio asmens kodas 126298569 (bendrovės adresas – Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 2751 751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt).
4.2 Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Akcijos dalyvių sutikimas. Akcijos dalyviai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų tvarkymu arba bet kada atsisakyti duoto sutikimo, kaip aprašyta 2.5. punkte.
4.3 Su Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti tel. (8 5) 2751 751 arba el. paštu dap@loto.lt. Šiuo adresu taip pat galima kreiptis prašant duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.
4.4 Organizatorius, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
4.5 Tvarkydamas asmens duomenis Organizatorius įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su Akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi Akcijos vykdymo metu ir 1 metus po Akcijos pabaigos, arba, kol Akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
4.6 Jei Akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali kreiptis į Organizatorių taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai,  L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.
 
5. Baigiamosios nuostatos
5.1 Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos www.loto.lt/kaledos. 
5.2 Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. 
info@loto.lt   8‑52 751 751