{"id":"79","position_list":"105","position_index":null,"position_instant":"17","type":"instant","title":"S\u0117km\u0117s 7 (2 Eur)","meta_title":"","meta_description":"","slug":"sekmes-7-2-eur","logo":"https:\/\/loto.lt\/files\/lotteries\/084524_Lith_0158 Sekmes 7 SET CV v1_6405ef61083f9.jpg","ng_list_logo":"lotteries\/084524_Lith_0158 Sekmes 7 SET CV v1_6405ef610907a.jpg","ng_grid_logo":null,"ng_mobile_grid_logo":null,"price":"2.00","prize":"20000.00 €","prize_short":"20000.00 €","prize_count_text":"","button_text":"Su\u017einok daugiau","faq":"

\r\n\tS\u0116KM\u0116S 7 (2 \u20ac) <\/strong><\/span>\u2013 <\/span>LAIM\u0116K 20 000\u20ac!<\/strong><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tMomentin\u0117s loterijos serijos numeris - 0158<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tLaim\u0117jimai: nuo 2 \u20ac iki 20 000 \u20ac<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tLoterijos laim\u0117jim\u0173 fondas: 55%<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tLaim\u0117jim\u0173 da\u017enis: 1 i\u0161 3,76<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tBilieto kaina: 2 \u20ac <\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tKAIP \u017dAISTI?<\/strong><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tNutrinkite apsaugin\u012f sluoksn\u012f. <\/span><\/p>\r\n

\r\n\tJei \u201eLaimingas simbolis\u201c sutaps su \u201eTavo simboliu\u201c, laim\u0117site po juo nurodyt\u0105 priz\u0105.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t\u017daidimas \u201ePremija 1\u201c<\/strong>. Jei rasite simbol\u012f 5, laim\u0117site 5 Eur.
\r\n\t\u017daidimas \u201ePremija 2\u201c<\/strong>. Jei rasite simbol\u012f 10, laim\u0117site 10 Eur.<\/span>
\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tSu vienu bilietu galite laim\u0117ti 12 priz\u0173, jie sumuojami.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tLAIM\u0116JIMAI<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t20 000 \u20ac<\/span><\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t   20 \u20ac   <\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t1 000 \u20ac<\/span><\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t10 \u20ac<\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t100 \u20ac<\/span><\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t5 \u20ac<\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
\r\n\t\t\t\t50 \u20ac<\/span><\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t2 \u20ac<\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tDetali informacija apie loterijos laim\u0117jim\u0173 tikimyb\u0119 ir loterijos priz\u0173 strukt\u016br\u0105 pateikiama loterijos taisykl\u0117se, kurios saugomos m\u016bs\u0173 buvein\u0117je adresu Olimpie\u010di\u0173 g. 15-1, Vilnius ir yra patalpintos Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnybos administruojamame tinklapyje.<\/a><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tMomentin\u0117s loterijos serijos numeris - 0140<\/span><\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tLaim\u0117jimai: nuo 2 \u20ac iki 20 000 \u20ac<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tLoterijos laim\u0117jim\u0173 fondas: 60%<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tLaim\u0117jim\u0173 da\u017enis: 1 i\u0161 3,39<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tBilieto kaina: 2 \u20ac <\/span><\/p>\r\n

\r\n\t\"\"<\/p>\r\n","block_text_1":"","block_text_2":"","created":"2017-10-18 16:40:40","updated":"2023-03-21 15:13:29","external_id":"","active":false,"vip_only":false,"price_text":"2.00","ng_modal_logo":null,"ng_modal_text":"","jackpot":null,"start_datetime_new":"2022-01-25 12:40:00","end_datetime_new":"2022-01-25 12:40:00","start_datetime_discount":"2022-01-25 12:40:00","end_datetime_discount":"2022-01-25 12:40:00","start_datetime_mission":"2022-01-25 12:40:00","end_datetime_mission":"2022-01-25 12:40:00","is_new":"0","is_promotion":"0","promotion_link":"","has_mission":false,"mission_link":"","ng_modal_background":null,"ticket_image":"https:\/\/loto.lt\/files\/lotteries\/084524_Lith_0158 Sekmes 7 SET CV v1_6405ef610907a.jpg"}