Žaisk momentinę loteriją „Monopoly Millionaire“ „Perlas Plius“ taškuose ir dalyvauk akcijoje dėl papildomų prizų

SKELBIAME LAIMĖTOJUS:
 
Akcijos laimėtojai:
Stalo žaidimus  „MONOPOLY: Išmanioji bankininkystė“ laimėjo:
Ilona Š.;
Jonas L.
Juozas K.
Janina G.
 
Dovanų korteles  „MAXIMA“, (1 vnt vertė 50 Eur laimėjo:
Vaclovas J.
Regina K.
Julė K.
Daiva M.
Sigita Č.
Marytė B.
 
SVEIKINAME LAIMĖTOJUS!
 
 
Kaip viskas vyksta? Kiekvienas, akcijos periodu perkantis „Monopoly Millionaire“ bilietą „Perlas Plius“  taške, gaus skrajutę, kurią užpildęs ir atidavęs pardavėjai dalyvaus akcijoje ir bandys laimėti papildomus prizus.
Keturi laimingieji laimės stalo žaidimus „MONOPOLY: Išmanioji bankininkystė“. Šeši laimingieji laimės dovanų korteles „MAXIMA“, (1 vnt vertė 50 Eur).  Laimėtojus skelbsime kovo 2 d.
Sėkmės!
Akcijos TAISYKLĖS
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos „MONOPOLY MILLIONAIRE akcija Perlas Plius prekybos vietose“ (toliau – akcija) organizatorius yra UAB „PERLAS NETWORK“. 
1.2. Akcija vyksta 2020 02 01 -2020 02 29 dienomis (imtinai).
1.3. Akcijoje dalyvauja visi pirkėjai akcijos laikotarpiu įsigiję bent vieną „Monopoly Millionaire“ bilietą „Perlas Plius“ prekybos vietose ir užpildę akcijos skrajutę.
1.4. Akcijoje negali dalyvauti UAB „PERLAS NETWORK“, taip pat UAB „OLIFĖJA“ ir „EULOTO“,  UAB darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai, vaikai, broliai, seserys, sutuoktiniai). 
1.5. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas akcijoje, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.
 
2. Akcijos prizas
2.1. Akcijos prizai (toliau – prizai) – 4 stalo žaidimai „MONOPOLY: Išmanioji bankininkystė“ ir 6 dovanų kortelės „MAXIMA“, (1 vnt vertė 50 Eur). 
2.2. Iš viso numatoma įteikti 10 prizų
2.3. Prizai į kitas prekes ir pinigus nekeičiami bei negrąžinami atgal.
 
3. Akcijos sąlygos
3.1. 2020 m. vasario 1 – 2020 m. vasario 29 dienomis žaidėjai „Perlas Plius“ prekybos vietose nusipirkę momentinės loterijos bilietą „Monopoly Millionaire“ gaus akcijos skrajutę (jeigu žaidėjas nusipirko 2 bilietus, tai gauna 2 skrajutes ir t.t.), kurią užpildę dalyvauja akcijoje. 
3.2. 2020 m. kovo 2 d. atsitiktiniu būdu bus išrinkti dešimt laimėtojų. Keturi akcijos laimėtojai laimės stalo žaidimus „MONOPOLY: Išmanioji bankininkystė“, šeši akcijos laimėtojai laimės dovanų korteles „MAXIMA“, (1 vnt. vertė 50 Eur). 
3.3. Laimėtojai bus skelbiami 2020 m. kovo 3 d. dieną interneto svetainėje www.loto.lt .  
3.4. Nerekomenduojama šioje akcijoje dalyvauti asmenims iki 16 metų. 
 
4. Prizo įteikimas
4.1. Su prizo laimėtojais bus susiekiama asmeniškai (telefonu, kurį akcijos dalyvis turi būti nurodęs akcijos skrajutėje) iki 2020 m. kovo 15 d. (imtinai).
4.2. Prizo laimėtojai, prizo pristatymo tikslais, UAB „PERLAS NETWORK“ turi pateikti savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatytas prizas, bei telefono numerį.
4.3. Akcijos prizas laimėtojui bus pristatytas per kurjerių tarnybą iki 2020 m. kovo 31 d.
 
5. Kitos sąlygos
5.1. Akcijos organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti akcijos taisykles ir/ar nutraukti akciją, informuodamas apie tai interneto svetainėje www.loto.lt.
5.2. Akcijos organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu akcijoje.
5.3. Akcijos dalyviai, dalyvaudami konkurse ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys ir kita informacija būtų tvarkomi akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
5.4. Asmenys, dalyvaujantys akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.