PIRMOS SAVAITĖS LAIMĖTOJAI

 

6018-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08888-037340929-08..xx
2 08888-037471745-08..xx
3 08888-051703040-08..xx
4 08888-001547264-08..xx
5 08888-001480448-08..xx
6 08888-024686593-08..xx
7 08888-057811457-08..xx
8 08888-055953920-08..xx
9 08886-056634880-08..xx
10 08888-058450433-08..xx
   
6019-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08889-003225345-08..xx
2 08889-036896769-08..xx
3 08889-006123520-08..xx
4 08888-001547008-08..xx
5 08889-018644224-08..xx
6 08889-057879809-08..xx
7 08889-006246912-08..xx
8 08889-024140033-08..xx
9 08889-019944449-08..xx
10 08889-056502784-08..xx
   
6020-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08888-039239936-08..xx
2 08890-023002880-08..xx
3 08889-018636032-08..xx
4 08890-041037057-08..xx
5 08890-019945729-08..xx
6 08890-040905985-08..xx
7 08890-035596032-08..xx
8 08890-057869825-08..xx
9 08890-022828800-08..xx
10 08889-003308033-08..xx
   
6021-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08891-039611904-08..xx
2 08891-006117632-08..xx
3 08891-006051840-08..xx
4 08890-039808768-08..xx
5 08891-007450625-08..xx
6 08891-020017665-08..xx
7 08891-020012289-08..xx
8 08891-018830336-08..xx
9 08891-001922816-08..xx
10 08891-001905664-08..xx

 

ANTROS SAVAITĖS LAIMĖTOJAI

 

6022-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08892-037162241-08..xx
2 08892-001798400-08..xx
3 08892-053882369-08..xx
4 08892-004035585-08..xx
5 08892-005347072-08..xx
6 08892-058114817-08..xx
7 08892-024400897-08..xx
8 08892-020345601-08..xx
9 08892-020758273-08..xx
10 08892-037161729-08..xx

 

6023-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08893-003619841-08..xx
2 08893-041353729-08..xx
3 08893-057945601-08..xx
4 08893-037036033-08..xx
5 08893-017936640-08..xx
6 08893-003633153-08..xx
7 08893-008166145-08..xx
8 08893-018372096-08..xx
9 08893-007624961-08..xx
10

08893-041730305-08..xx

 

6024-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08894-003505409-08..xx
2 08894-018005760-08..xx
3 08894-020412417-08..xx
4 08894-020404993-08..xx
5 08893-052133888-08..xx
6 08894-001661952-08..xx
7 08894-022196224-08..xx
8 08894-035135488-08..xx
9 08894-025083649-08..xx
10 08894-052101120-08..xx

 

6025-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08895-039518208-08..xx
2 08895-041363457-08..xx
3 08891-040969985-08..xx
4 08895-058000641-08..xx
5 08895-041927425-08..xx
6 08895-053808385-08..xx
7 08894-018381312-08..xx
8 08895-052110592-08..xx
9 08895-056107520-08..xx
10 08894-039421440-08..xx

 

6026-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08896-003325697-08..xx
2 08896-056601600-08..xx
3 08896-057786625-08..xx
4 08896-024286209-08..xx
5 08896-057786881-08..xx
6 08896-057853697-08..xx
7 08896-052208128-08..xx
8 08896-018726400-08..xx
9 08896-035491328-08..xx
10 08896-036947457-08..xx

 

6027-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
 
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08897-051838976-08..xx
2 08896-001473536-08..xx
3 08897-056042752-08..xx
4 08897-018251520-08..xx
5 08897-020607233-08..xx
6 08897-051774208-08..xx
7 08897-005536512-08..xx
8 08897-041561345-08..xx
9 08897-003833601-08..xx
10 08892-001781760-08..xx

 

6028-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
 
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08898-051741952-08..92
2 08897-024736513-08..92
3 08898-005576448-08..92
4 08898-039128576-08..92
5 08898-024673025-08..92
6 08893-024952065-08..92
7 08898-001339904-08..92
8 08898-055853824-08..92
9 08898-036881153-08..92
10 08896-039709184-08..92

 

TREČIOS SAVAITĖS LAIMĖTOJAI

 

6029-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08892-020412161-08..xx
2 08893-024534273-08..xx
3 08899-020697857-08..xx
4 08899-037225985-08..xx
5 08899-054142977-08..xx
6 08899-041560321-08..xx
7 08899-022445824-08..xx
8 08899-020666369-08..xx
9 08899-055840000-08..xx
10 08899-020599297-08..xx

 

6030-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08900-039502080-08..xx
2 08900-004054273-08..xx
3 08900-017849088-08..xx
4 08900-003513857-08..xx
5 08900-034612480-08..xx
6 08900-052159744-08..xx
7 08900-005472000-08..xx
8 08900-041815553-08..xx
9 08900-022787840-08..xx
10 08900-055705600-08..xx

 

6031-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08901-017977600-08..xx
2 08901-039501824-08..xx
3 08901-020297473-08..xx
4 08901-018463744-08..xx
5 08901-018592256-08..xx
6 08901-052029440-08..xx
7 08901-004030209-08..xx
8 08899-020470273-08..xx
9 08901-051964928-08..xx
10 08901-020232961-08..xx

 

6032-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08902-025056513-08..xx
2 08902-003444993-08..xx
3 08902-008204289-08..xx
4 08902-003980033-08..xx
5 08902-020295681-08..xx
6 08898-018257920-08..xx
7 08900-003977985-08..xx
8 08902-037012737-08..xx
9 08896-020026881-08..xx
10 08902-017914368-08..xx

 

6033-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08903-054331649-08..xx
2 08903-051381248-08..xx
3 08903-034669568-08..xx
4 08902-038986752-08..xx
5 08903-004077057-08..xx
6 08903-055714304-08..xx
7 08903-003579393-08..xx
8 08896-007460097-08..xx
9 08903-025132289-08..xx
10 08900-041740289-08..xx

6034-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08904-055512064-08..92
2 08904-052636929-08..92
3 08904-034350336-08..92
4 08904-006451201-08..92
5 08904-051251712-08..92
6 08904-055381504-08..92
7 08904-036226561-08..92
8 08904-053144321-08..92
9 08904-038545664-08..92
10 08904-019091969-08..92
   
6035-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08905-002234625-08..92
2 08905-017651712-08..92
3 08905-017643520-08..92
4 08905-018905345-08..92
5 08904-006494977-08..92
6 08903-020731137-08..92
7 08905-034408192-08..92
8 08904-017603328-08..92
9 08902-038800384-08..92
10 08905-038062336-08..92

 

KETVIRTOS SAVAITĖS LAIMĖTOJAI

 

6036-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08906-039986177-08..xx
2 08906-018880769-08..xx
3 08906-018968577-08..xx
4 08906-038537728-08..xx
5 08906-039922945-08..xx
6 08906-035662849-08..xx
7 08906-021844992-08..xx
8 08901-035308032-08..xx
9 08905-000364544-08..xx
10 08906-021844736-08..xx

 

6037-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08907-035652097-08..xx
2 08907-023205121-08..xx
3 08907-023204353-08..xx
4 08907-056689665-08..xx
5 08907-017587200-08..xx
6 08907-023771905-08..xx
7 08907-038536192-08..xx
8 08907-052628481-08..xx
9 08905-005028096-08..xx
10 08907-039857665-08..xx

 

6038-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08908-038480128-08..xx
2 08908-051096576-08..xx
3 08908-019223553-08..xx
4 08908-019166465-08..xx
5 08908-050995200-08..xx
6 08908-040313857-08..xx
7 08908-034153472-08..xx
8 08908-002456833-08..xx
9 08908-017323520-08..xx
10 08908-034079744-08..xx

 

6039-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08909-017527040-08..xx
2 08909-017325568-08..xx
3 08909-038281984-08..xx
4 08908-052839169-08..xx
5 08909-021085952-08..xx
6 08909-000753408-08..xx
7 08909-019708417-08..xx
8 08909-050456320-08..xx
9 08909-006716929-08..xx
10 08909-036048385-08..xx

 

6040-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08910-037995520-08..xx
2 08910-040315137-08..xx
3 08906-055331840-08..xx
4 08910-040117505-08..xx
5 08910-034218752-08..xx
6 08910-033737472-08..xx
7 08907-006510337-08..xx
8 08910-019356673-08..xx
9 08910-023548161-08..xx
10 08910-037995008-08..xx

 

6041-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08911-006582785-08..xx
2 08911-040812545-08..xx
3 08910-055257600-08..xx
4 08911-036621313-08..xx
5 08911-019904513-08..xx
6 08911-002586113-08..xx
7 08911-003052289-08..xx
8 08911-003118081-08..xx
9 08911-040111617-08..xx
10 08911-021213952-08..xx

 

6042-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08912-057238529-08..xx
2 08912-050750208-08..xx
3 08912-033957632-08..xx
4 08912-021451520-08..xx
5 08912-006960897-08..xx
6 08912-057345281-08..xx
7 08912-021870336-08..xx
8 08912-021320192-08..xx
9 08912-004487936-08..xx
10 08912-053022209-08..xx

 

  PENKTOS SAVAITĖS LAIMĖTOJAI
   
6043-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08913-054788096-08..xx
2 08913-051175680-08..xx
3 08913-021452288-08..xx
4 08913-021458944-08..xx
5 08913-006397697-08..xx
6 08913-002775553-08..xx
7 08913-034391808-08..xx
8 08913-021264128-08..xx
9 08913-002766081-08..xx
10 08913-038077184-08..xx
   
6044-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08914-057216769-08..xx
2 08914-004551424-08..xx
3 08914-002642433-08..xx
4 08914-057224961-08..xx
5 08914-004609024-08..xx
6 08914-017256960-08..xx
7 08914-005148928-08..xx
8 08914-056878849-08..xx
9 08914-017610496-08..xx
10 08913-040446465-08..xx

 

6045-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08915-023746561-08..xx
2 08915-052963073-08..xx
3 08915-023746817-08..xx
4 08915-017678080-08..xx
5 08915-017192192-08..xx
6 08915-019419137-08..xx
7 08915-052684289-08..xx
8 08915-021389056-08..xx
9 08915-017128192-08..xx
10 08915-006837249-08..xx

 

6046-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai

Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08916-006657281-08..xx
2 08916-033718784-08..xx
3 08913-019536897-08..xx
4 08916-007232769-08..xx
5 08916-021608704-08..xx
6 08916-054668544-08..xx
7 08913-021935872-08..xx
8 08916-024080641-08..xx
9 08916-040226049-08..xx
10 08916-057076737-08..xx

 

6047-ojo tiražo laimingų bilietų serijos numeriai
 
Eil. Nr. Bilieto serijos numeris
1 08917-057608961-08..92
2 08917-000162304-08..92
3 08917-038453760-08..92
4 08917-004952832-08..92
5 08915-040422657-08..92
6 08917-004415232-08..92
7 08917-052948481-08..92
8 08917-016801536-08..92
9 08917-020993280-08..92
10 08917-024080385-08..92