1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Laimėk 100 eurų kasdien” (toliau – akcija) vyks 2020 m. liepos 16 d. – 22 d. imtinai (akcijos detalizacija žemiau). Akcijos organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).

1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (akcijos detalizacija žemiau) įsigiję bent vieną 1,- EUR ir (arba) didesnės vertės loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skilčių „BLITZLOTO“ ir „SUPERLOTO“ ir kurie yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t.y. Organizatoriui yra žinomas žaidėjo vardas, pavardė bei asmens kodas.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos turinys

2.1. Nurodytomis akcijos laimėtojų nustatymo datomis (taisyklių punktas 2.2), atsitiktiniu būdu bus atrenkamas 1,- EUR arba didesnės vertės loterijos bilietas iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyse „BLITZLOTO“ ir „SUPERLOTO“ esančių loterijų (kitų svetainėje www.loto.lt platinamų loterijos bilietų pirkimas akcijos rezultatams įtakos neturi ir tie bilietai akcijoje nedalyvauja) kuris nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Minėtą bilietą įsigijęs žaidėjas gaus prizą – 100,- EUR žaidėjo piniginės papildymą www.loto.lt paskyroje. Jokiu kitokiu būdu prizai nėra išmokami ir nekeičiami į kitus prizus. Vieno žaidėjo akcijoje įsigytų ir dalyvaujančių bilietų skaičius nėra ribojamas. Vienas žaidėjas visos Akcijos metu turi teisę laimėti daugiau nei vieną Akcijos prizą.

2.2. Laimėtojų nustatymo tvarka:

Akcijos laikotarpiai Akcijos laimėtojų nustatymo datos Laimėtojų skaičius Akcijos laimėtojams skiriami prizai
2020.07.16
(00:00-23:59)
2020.07.17 1 100 eurų
2020.07.17 
(00:00-23:59)
2020.07.20 1 100 eurų
2020.07.18 
(00:00-23:59)
2020.07.20 1 100 eurų
2020.07.19
(00:00-23:59)
2020.07.20 1 100 eurų
2020.07.20
(00:00-23:59)
2020.07.21 1 100 eurų
2020.07.21
(00:00-23:59)
2020.07.22 1 100 eurų
2020.07.22 
(00:00-23:59)
2020.07.23 1 100 eurų

2.3. Akcijos laimėtojų piniginės papildymai bus atlikti per 5 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo dienos.

2.4. Organizatorius su akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą el. pašto adresu, kuris nurodytas laimėtojo paskyroje.

2.5. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.6. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka

3.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneša per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo, atsiųsdamas pranešimą akcijos dalyvio nurodytu el. paštu.

3.2. 100,- EUR piniginis prizas išmokamas į žaidėjo piniginę www.loto.lt paskyroje.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos internetinėje svetainėje www.loto.lt.

4.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.