AKCIJOS „LAIMĖS RATAS NAUJOKAMS“ TAISYKLĖS
 
 
1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis:  2022 m. birželio 16 d. – 2022 m. birželio 26 d. 
1.2. Dalyvauti Akcijoje gali ir Akcijos prizus (toliau – Premijos/Premija) laimi visi nauji Akcijos laikotarpiu užsiregistravę ir tapatybę patvirtinę svetainės www.loto.lt žaidėjai, išreiškę sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus (tiesioginės rinkodaros informaciją) el. paštu ir telefonu (nebūtinai) (toliau – Akcijos dalyviai/Akcijos dalyvis). Paspaudęs nuorodą https://loto.lt/lt/zaisk/laimes-ratas-visiems-naujokams, Akcijos dalyvis Akcijos laikotarpiu gali vieną kartą dalyvauti Akcijos žaidime – sukti LAIMĖS RATĄ NAUJOKAMS (toliau – Akcijos žaidimas) ir laimėti Premiją.
1.3. Premijos: Akcijos dalyviai, įvykdę Akcijos taisyklių 1.2. punkte nurodytas sąlygas, tampa Premijų laimėtojais. Premijų laimėtojams į atitinkamą svetainėje www.loto.lt esančią jų paskyros piniginę bus pervesta tokia Premija, kurią Premijų laimėtojai išsuko Akcijos žaidimo metu. Akcijos žaidimo metu visais atvejais išsukamos Premijos. Akcijos žaidime galimos laimėti Premijos:
 
Premija ir Tipas
1000 VIP taškai
500 Loterijų taškai
250 Loterijų taškai
250 Blitz taškai
500 Blitz taškai
2 VIP EUR
5 VIP EUR
10 VIP EUR
100 VIP EUR
 
1.4. Akcijos dalyvių skaičius neribojamas, tačiau vienas Akcijos dalyvis svetainėje www.loto.lt gali turėti tik vieną paskyrą, atitinkamai su tuo pačiu el. pašto adresu gali užsiregistruoti dalyvauti Akcijoje vieną kartą. 
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Akcijos organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
2.2. Premijos pervedamos į svetainėje www.loto.lt esančias Premijų laimėtojų paskyrų pinigines. Premijų galiojimo terminas ir kitos su Premijomis susijusios sąlygos nurodyti Organizatoriaus lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse, esančiose adresu https://loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles. Pasibaigus Premijos galiojimo terminui, Premijos laimėtojas nebegalės jos panaudoti.
2.3. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijų organizatorių darbuotojai.
2.4. Akcijoje negali dalyvauti asmenys, jaunesni nei 16 metų.
2.5. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.6. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant Akcijos laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki pakeitimų įsigaliojimo svetainėje www.loto.lt. 
2.7. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai svetainėje www.loto.lt.
2.8. Visus Akcijos taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 
3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt.
3.2. Akcijos dalyvių asmens duomenis (el. pašto adresas) Organizatorius tvarkys šiuo tikslu: Akcijos organizavimo ir Premijų pervedimo. 
3.3. Akcijos dalyvių asmens duomenis (el. pašto adresas ir telefono numeris) Organizatorius tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu, Organizatoriui siekiant pateikti Akcijos dalyviams naujienlaiškius, pasiūlymus ir kitą tiesioginės rinkodaros informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys perduodami (teikiami) naujienlaiškių ir SMS siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu gali pateikti prašymą el. paštu info@loto.lt dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Tokiu atveju Organizatorius kuo greičiau nutrauks Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. Iki Premijos laimėjimo Akcijos taisyklėse numatyta tvarka gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų (el. pašto adreso) tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, Akcijos dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje ir laimėti Premiją.
3.3. Organizatoriaus taikomos Privatumo politikos sąlygos, įskaitant asmens duomenų subjektų teises, Organizatoriaus taikomus asmens duomenų tvarkymo principus ir skundų pateikimo tvarką, yra adresu https://loto.lt/lt/page/privatumo-politika.
 
Misijų ,,JONO LAIMĖS RATAS" taisyklės
 
1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijų (toliau - Misijų) pavadinimai, sąlygos, išimtys, laikotarpiai, skiriami prizai (toliau – Premijos) nurodyti žemiau esančioje lentelėje.
 
 
1.2. Premijos pervedamos į www.loto.lt Misijų dalyvių paskyras. Premijos galiojimo terminas aprašytas lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse. Pasibaigus šiam nurodytam terminui, Premijos gavėjas nebegali panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
1.3. LOTERIJŲ taškus žaidėjas gali keisti tik į LOTERIJŲ Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tik tiražinių loterijų bilietus.
1.4. BLITZ taškus žaidėjas gali keisti tik į BLITZ Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tik BLITZ žaidimų loterijų bilietus.
1.5. VIP taškus žaidėjas gali keisti tik į VIP Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tiražinių ir BLITZ žaidimų loterijų bilietus.
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Misijų organizatorius  –  UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15 - 1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
2.2. Dalyvauti Misijose turi teisę: svetainėje www.loto.lt paskyras užregistravę, tapatybę patvirtinę (pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas) asmenys ir LOTO.LT mobiliosios programėlės vartotojai, kurie prisijungę prie savo žaidėjo paskyros svetainėje www.loto.lt, įvykdė Misijos sąlygas.
2.3. Misijose negali dalyvauti Misijos ir loterijos organizatorių darbuotojai.
2.4. Vienas asmuo Misijoje dalyvauja tik vieną kartą. 
2.5. Misijose dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko Misijos organizavimo, Premijos pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
2.6. Kiekvienas Misijos dalyvis bet kuriuo metu Misijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Misijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Misijos dalyvis nebedalyvauja Misijoje ir nepretenduoja į premijas ar prizus.
2.7. Asmenys, įvykdę Misijos sąlygas yra skelbiami Premijų gavėjais ir jų paskyra iš karto papildoma Premija. Apie Premijos gavimą laimėtojai yra informuojami „Taškų istorija“ suvestinėje, o Premijos gavimą indikuoja transakcijos tipas „Taškai“. 
2.8. Apie Premijos gavimo faktą Organizatorius papildomai gali pranešti, Premijos gavėjui atsiųsdamas pranešimą laimėtojo nurodytu el. paštu ir/arba susisiekdamas telefono numeriu. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Misijų dalyviai.
2.9. Kitiems asmenims ir kitais būdais Premija negali būti skiriama. 
2.10. Už visas su Misijomis susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.11. Organizatorius pasilieka teisę keisti Misijų sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.loto.lt.
2.12. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Misija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Misijos vykdymą ir informuoti apie tai žaidėją.
2.13. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.