1. Bendrosios nuostatos
1.1. Žaidimo „Sėkmės 7 ir krepšinis“ (toliau – žaidimas) organizatorius yra UAB „PERLAS NETWORK“. 
1.2. Žaidimas vyksta nuo 2019 08 26 iki 2019 08 30 (imtinai). 
1.3. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus žaidimo organizatoriaus, UAB „PERLAS NETWORK“, taip pat UAB „OLIFĖJA“ ir „EULOTO“,  UAB darbuotojus  bei jų šeimos narius (tėvai, vaikai, broliai, seserys, sutuoktiniai). 
1.4. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas žaidime, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.
 
2. Žaidimo prizas
2.1. Žaidimo prizai (toliau – prizas) – krepšinio kamuolys „Molten“ ( 1vnt. vertė: 24,79 Eur be PVM/30 Eur su PVM) ir „Maxima“ dovanų kortelė (1 vnt. vertė: 10 Eur be PVM). 
2.2. Iš viso numatoma išdalinti 5 vnt. prizų: 5 vnt. krepšinio kamuoliai „Molten“ ir 5 vnt. „MAXIMA“ dovanų kortelė (vertė 10 Eur), bendra vertė 173,95 Eur be PVM/ 200 Eur su PVM.
2.3. Prizas į kitas prekes ir pinigus nekeičiamas bei negrąžinimas atgal.
 
3. Žaidimo sąlygos
3.1. Nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d. iki 30 d. (imtinai), kiekvieną darbo dieną, PERLAS LOTERIJOS profilyje socialiniame tinkle „Facebook“, bus skelbiamas tos dienos konkursas, kviečiantis komentuoti arba komentarų skiltyje žymėti savo draugus. 
3.2. Dienos laimėtojas laimės krepšinio kamuolį „Molten“ ir „Maxima“ dovanų kortelę. Kasdien atsitiktiniu būdu bus išrenkama po 1 laimėtoją. 
3.3. Dienos laimėtojai bus skelbiami kitą darbo dieną 9:00 val. PERLAS LOTERIJOS profilyje, socialiniame tinkle „Facebook“. 
3.4. Nerekomenduojama šio žaidimo žaisti asmenims iki 16 metų. 
 
4. Prizo įteikimas
4.1. Prizo laimėtojai iki 2019 m. rugsėjo 10 d. (imtinai) turi susisiekti su UAB „PERLAS NETWORK“ atstovais privačia žinute PERLAS LOTERIJOS profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.
4.2. Prizo laimėtojas UAB „PERLAS NETWORK“ turi pateikti savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatytas prizas, bei telefono numerį.
4.3. Žaidimo prizas laimėtojui bus pristatytas per kurjerių tarnybą iki 2019 m. rugsėjo 15 d.
 
5. Kitos sąlygos
5.1. Žaidimo organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti žaidimo taisykles ir/ar nutraukti žaidimą, informuodamas apie tai interneto svetainėje www.loto.lt.
5.2. Žaidimo organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu žaidime.
5.3. Žaidimo dalyviai, dalyvaudami žaidime ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys ir kita informacija būtų tvarkomi žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus saugomi žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
5.4. Asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.