Misijų „Tv žaidimai, Anubis ir požemių paslaptys, Šventyklos brangenybės, Laimėjimų raktas, Auksinė pergalė, Magiškas eliksyras, Korgių šėlsmas, Vaisių fiesta, Kleopatros kerai“ taisyklės
 
1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijų (toliau - Misijų) pavadinimai, sąlygos, išimtys, laikotarpiai, skiriami prizai (toliau – Premijos) nurodyti žemiau esančioje lentelėje.
 
 
1.2. Premijos pervedamos į www.loto.lt Misijų dalyvių paskyras. Premijos galiojimo terminas aprašytas lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse. Pasibaigus šiam nurodytam terminui, Premijos gavėjas nebegali panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
1.3. LOTERIJŲ taškus žaidėjas gali keisti tik į LOTERIJŲ Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tik tiražinių loterijų bilietus.
1.4. BLITZ taškus žaidėjas gali keisti tik į BLITZ Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tik BLITZ žaidimų loterijų bilietus.
1.5. VIP taškus žaidėjas gali keisti tik į VIP Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tiražinių ir BLITZ žaidimų loterijų bilietus.
1.6. Kitiems asmenims Misijos prizai nėra išduodami. Nepiniginiai Misijos prizai negali būti išmokėti pinigais.
1.7. Daiktinių Misijos prizų įteikimo tvarka:
1.7.1. Daiktinis Misijos prizas, laimėtojui (po to, kai su juo el. paštu susisiekia Misijos organizatorius) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas el. paštu atsiuntus Misijos organizatoriui daiktinio Misijos prizo pristatymo adresą, taip pat Misijos organizatoriaus pateiktus ir laimėtojo pasirašytus bei nuskenuotus daiktinio Misijos prizo perdavimo dokumentus (Laimėjimo paraišką ir Prizo priėmimo-perdavimo aktą), per 7 (septynias) kalendorines dienas bus išsiunčiamas daiktinio Misijos prizo laimėtojui šiuo jo nurodytu adresu.
1.7.2. Jei daiktinio Misijos prizo laimėtojas per 7 (septynias) kalendorines dienas neatsiųs el. paštu Misijos organizatoriui reikiamos informacijos ir pasirašytų dokumentų (kaip nurodyta Misijos taisyklių 1.7.1. punkte), jis neteks teisės į daiktinį Misijos prizą.
1.7.3. Misijos laimėtojui dėl Misijos taisyklių 1.7.2. punkte numatytų priežasčių netekus teisės į daiktinį Misijos  prizą, naujas daiktinio Misijos prizo laimėtojas nebus renkamas, o daiktinis Misijos prizas grąžinamas į Misijos organizatoriaus organizuojamų Misijų prizų fondą.
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Misijų organizatorius - UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15 - 1, Vilnius (toliau - Organizatorius).
2.2. Dalyvauti Misijose turi teisę: svetainėje www.loto.lt paskyras užregistravę, tapatybę patvirtinę (pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas) asmenys ir LOTO.LT mobiliosios programėlės vartotojai, kurie prisijungę prie savo žaidėjo paskyros svetainėje www.loto.lt, įvykdė Misijos sąlygas.
2.3. Misijose negali dalyvauti Misijos ir loterijos organizatorių darbuotojai.
2.4. Vienas asmuo Misijoje dalyvauja tik vieną kartą. 
2.5. Misijose dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko Misijos organizavimo, Premijos pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
2.6. Kiekvienas Misijos dalyvis bet kuriuo metu Misijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Misijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Misijos dalyvis nebedalyvauja Misijoje ir nepretenduoja į premijas ar prizus.
2.7. Asmenys, įvykdę Misijos sąlygas yra skelbiami Premijų gavėjais ir jų paskyra iš karto papildoma Premija. Apie Premijos gavimą laimėtojai yra informuojami „Taškų istorija“ suvestinėje, o Premijos gavimą indikuoja transakcijos tipas „Taškai“. 
2.8. Apie Premijos gavimo faktą Organizatorius papildomai gali pranešti, Premijos gavėjui atsiųsdamas pranešimą laimėtojo nurodytu el. paštu ir/arba susisiekdamas telefono numeriu. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Misijų dalyviai.
2.9. Nustatant konkretų Misijos laimėjimą, vadovaujamasi Organizatoriaus sistemoje užfiksuotais laimėjimo duomenimis. Organizatorius neatsako už Misijos dalyvių naršyklėje ir (ar) įrenginyje atsiradusius nuo Organizatoriaus nepriklausančius trikdžius, kurie gali turėti įtakos nekorektiškam Misijos laimėjimų atvaizdavimui. Visais atvejais apie gautus laimėjimus Misijos dalyviai yra informuojami el. laišku bei iššokančiu pranešimu www.loto.lt puslapyje.
2.10. Kitiems asmenims ir kitais būdais Premija negali būti skiriama. 
2.11. Už visas su Misijomis susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.12. Organizatorius pasilieka teisę keisti Misijų sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.loto.lt.
2.13. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Misija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Misijos vykdymą ir informuoti apie tai žaidėją.
2.14. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.