Ar mano perduoti asmens duomenys ir nuotraukos bus saugūs?

Mes įgyvendiname ir nuolat atnaujiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų veikla yra sertifikuota pagal ISO 27001 standartą, pagal kurį užtikriname informacijos saugos reikalavimus.

Vartotojams užsiregistravus www.loto.lt svetainėje ar išmokant laimėjimus gaunami asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų. Daugiau apie tai galite paskaityti čia >.