Atnaujinta 2023 m. lapkričio 28 d. 
 

PRIVATUMO POLITIKA

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

 

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.loto.lt (toliau – Svetainė), mobiliąja programėle, taip pat mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose.

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises.

1.3. Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų Svetainėje ir socialiniuose tinkluose ir naudojantiems mobiliąją programėlę.

1.4. Jeigu naudojatės Svetaine, mobiliąją programėle, ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose naudotis negalite.

1.5. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt.

1.6. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, galite susisiekti  telefonu arba el. paštu dap@perlas.lt

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Savo veikloje tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės šiais principais:

2.1.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

2.1.2. tikslo apribojimo principas –  asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

2.1.3. tikslumo principas – asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

2.1.4. duomenų kiekio mažinimo principas – renkami tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

2.1.5. vientisumo ir konfidencialumo principas – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

2.1.6. saugojimo trukmės apribojimo principas – asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

3.1.1. Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, mobiliąja programėle ir (arba) lankotės mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, tais atvejais, kai parašote mums ar bendraujate su mūsų komanda, pateikdami užklausas, nusiskundimus, komentarus ar kt. Tais atvejais, kai susisiekiate su mumis raštu arba el. paštu, išsaugome šiuos susirašinėjimo duomenis.

3.1.2. Tuomet, kai naudojatės mūsų Svetaine ir (arba) mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose yra renkama tam tikra informacija, pvz. naudojamos interneto naršyklės tipas, laikas, praleistas interneto Svetainėje, informacija apie naudojamą įrenginį.

 

4. KOKIUS ASMENS DUOMENIS APIE JUS RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1. Registruojantis (susikuriant žaidėjo paskyrą) Svetainėje arba mobiliojoje programėlėje yra renkami šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, asmens dokumento nuotrauka, jei asmens tapatybė patvirtinta remiantis asmens dokumentu, sutikimas arba nesutikimas su tiesiogine rinkodara el. paštu arba SMS ir (arba) Viber žinutėmis, papildomai, tik jeigu esate politikoje dalyvaujantis asmuo ir mums pateikiate šią informaciją. Šiuos duomenis tvarkome, kol nepanaikinate savo žaidėjo paskyros, ją panaikinus, duomenys, kurie renkami pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 9 d. nuostatas, yra saugomi 8 metus nuo dalykinių santykių pabaigos. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) c) punktai.

4.1.2. Tais atvejais, kai Jūs susikuriate registruoto lankytojo paskyrą Svetainėje arba mobiliojoje programėlėje, tačiau neketinate naudotis visomis mūsų teikiamomis paslaugomis ar funkcionalumais (nesiekiate įsigyti loterijos bilietų ar išsimokėti laimėjimą), o ketinate naudotis tik ribotomis paslaugomis (pvz., siekiant patikrinti loterijos bilietus bei laimėjimus) arba dėl kitų priežasčių nusprendžiate neatlikti pilnos registracijos save pilnai identifikuojant ir pateikiant asmens tapatybės dokumentus, bus renkami minimalūs Jūsų duomenys: el. pašto adresas, sutikimas arba nesutikimas su tiesiogine rinkodara el. paštu. Šiuos duomenis tvarkome, kol nepanaikinate savo paskyros bet ne ilgiau nei 12 mėnesių, t. y., laikotarpį, kurį yra aktyvi jūsų sukurta paskyra. Duomenų tvarkymo pagrindas - BDAR 6 str. 1 d. f) punktas.

4.1.3. Registruotiems vartotojams Svetainėje arba mobiliojoje programėlėje perkant loterijos bilietus renkami šie duomenys: bilieto pirkimo laikas, bilieto duomenys, bilieto rūšis, mokėjimo tipas, paskutinio prisijungimo laikas. Šiuos duomenis tvarkome, kol neištrinate savo žaidėjo paskyros, o finansinių transakcijų duomenis saugome 10 metų. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) punktas.

4.1.4. Dovanojant bilietus Svetainėje arba mobiliojoje programėlėje renkami šie duomenys apie dovanos gavėją: gavėjo el. pašto adresas, taip pat dovanos siuntėjo naudotas apmokėjimo būdas, bilietų kiekis ir rūšis, papildomai nurodomas dovanos gavėjo vardas, pavardė ir telefono numeris. Šie duomenys tvarkomi, kol neištrinta dovanos gavėjo (žaidėjo) paskyra, finansinių transakcijų duomenys saugomi 10 metų. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) punktas.

4.1.5. Dalyvaujant LOTO klubo veikloje Svetainėje arba mobiliojoje programėlėje yra naudojamas segmentavimas ir kategorizavimas, kuomet pagal dalyvio surinktus lygio taškus, jis yra priskiriamas atitinkamam programos lygiui ir tokiu būdu pateikiami atitinkamo lygio pasiūlymai bei naudos. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, t.y. BDAR 6 str. 1 d. a) punktas. Duomenys tvarkomi, kol Jūs sutinkate dalyvauti LOTO klubo veikloje.

4.1.6. Laimėjusiems pakvietimus į „Teleloto“ studijos žaidimą, taip pat juos lydintiems asmenims pildant popierines anketas, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, patvirtinimas, kad asmuo yra pilnametis, sutikimas arba nesutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, parašas. Tiesioginės rinkodaros sutikimus tvarkome 3 metus arba kol galioja Jūsų išreikštas sutikimas gauti naujienlaiškius. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) punktas. Atsisakius gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Jūsų duomenis ištriname per 1 savaitę. Turime pareigą nustatyti asmens tapatybę prieš pradėdami dalykinius santykius, tuo tikslu naudojantis „Zoom“ platforma galime atlikti nuotolinį tapatybės nustatymą, kuomet yra tvarkomas jūsų atvaizdas ir jūsų asmens dokumento atvaizdas, vardas, pavardė pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 1 d. 1 p. nuostatas. Šie duomenys saugomi 8 metus nuo dalykinių santykių pabaigos. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. c) punktas. Šis tapatybės nustatymo būdas yra naudojamas tuo metu, kai žaidėjai dėl tam tikrų teisės aktais nustatytų apribojimų negali atvykti dalyvauti „Teleloto“ studijos žaidimuose ir juose dalyvauja nuotoliniu būdu. Tuo atveju, jeigu žaidėjai atvyksta į filmavimus, asmens tapatybės nustatymas yra atliekamas mūsų atstovų „Teleloto“ studijos žaidimo filmavimo vietoje.

4.1.6.1. Loterijų laimėjimų išmokėjimo atvejais Jūsų duomenų valdytojas yra atitinkamas loterijos organizatorius, UAB „Olifėja“, juridinio asmens kodas 121740752, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751 el. p. info@olifeja.lt, arba „Euloto“, UAB, juridinio asmens kodas 301734060, tel. (8 5) 275 1751, el. p. info@euloto.lt., su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dap@perlas.lt. Finansinių transakcijų duomenis tvarkome 10 metų nuo jų įvykdymo momento.

4.1.6.1.1. kai loterijos laimėjimo suma yra nuo 150 Eur iki 1000 Eur, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, tel. numeris, banko sąskaitos numeris, bilieto numeris ir bilieto duomenys, laimėtojo parašas. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. c) punktas, LR loterijų įstatymo 22 str. 4 d.

4.1.6.1.2. kai loterijoje yra laimėtas daiktinis prizas, neviršijantis 1000  eurų, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, parašas, adresas, telefono numeris (kontaktiniai duomenys reikalingi prizo įteikimui ir perduodami kurjerių tarnybai). Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) punktas.

4.1.6.1.3. kai loterijos laimėjimas pagal žaidėjo prašymą yra išmokamas grynaisiais pinigais, laimėjimo sumai neviršijant 150 Eur, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, suma ir išmokėjimo data, loterijos bilietas, parašas, asmens dokumento numeris, išdavimo data. Išmokėjimas vykdomas pagal kasos išlaidų orderį. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. c) punktas, LR loterijų įstatymo 22 str. 4 d.

4.1.6.1.4. kai loterijos laimėjimo suma yra didesnė negu 1000 eurų, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, sąskaitos numeris, asmens dokumento duomenys, parašas, laimėtas prizas, loterijos bilieto duomenys (loterijos bilietas pridedamas prie paraiškos). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mums taikoma teisinė prievolė numatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir Loterijų įstatyme, pagal kuriuos loterijos organizatorius privalo registruoti laimėjusius asmenis, kai laimėjimo suma viršija 1000 eurų, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu, taip pat laimėjimų, viršijančių 1000 eurų atvejais, loterijos organizatorius privalo apie laimėjusius asmenis pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. c) punktas, LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 10 d.

4.1.7. Bendrovės organizuojamų akcijų atvejais:

4.1.7.1. kai laimėjimo suma viršija 200 eurų arba laimimas prizas 7 kartą per vienerius kalendorinius metus, už žaidėją yra sumokamas gyventojų pajamų mokestis. Tuo tikslu yra renkami šie asmens duomenys: žaidėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie laimėtas sumas. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mums taikoma teisinė prievolė numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.  Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. c) punktas.

4.1.8. Kai Jūs naudojatės Mobiliąja programėle, renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, įrenginio tipas, kalba, šalis, operacinė sistema ir sistemos versija, sutikimas su tiesiogine rinkodara SMS ir (arba) Viber žinutėmis ir (arba) el. paštu, sutikimai su iššokančiais pranešimais (angl. push notifications). Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a), b) punktai. Jūsų asmens duomenis tvarkome kol neištrinate paskyros, o duomenis susijusius su asmens tapatybės nustatymu saugome 8 metus po dalykinių santykių pabaigos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Sutikimai su tiesiogine rinkodara ir iššokančiais pranešimais yra saugomi kol neatšaukiate savo duoto sutikimo, bet ne ilgiau nei 3 metus.

4.1.9. Siekdami vykdyti kitus su Jumis sudarytus sandorius, Jūsų asmens duomenis, kai to reikia tam, jog vykdytumėme savo pareigas ir pasinaudotumėme savo teisėmis, susijusiomis su kitais tarp mūsų sudarytais sandoriais. Šiuo tikslu tvarkome tuos Jūsų asmens duomenis, kurių minimaliai reikia ir kuriuos gauname iš Jūsų pačių ir (ar) trečiųjų asmenų, saugome tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę reikšti mums reikalavimus, susijusius su šiais sandoriais. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) punktas. Duomenis tvarkome kol galioja sudaryta sutartis ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.

4.1.10. Kai Jūs kreipiatės su prašymu, skambindami telefono numeriu 852751751:

4.1.10.1. Gavę Jūsų sutikimą, Jūsų skambutį įrašome, kad prireikus galėtume atkurti pokalbio turinį. Pokalbio įrašą naudojame norėdami užtikrinti paslaugų kokybę, taip pat siekdami suteikti Jums reikiamą informaciją ir atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus ar prašymus. Įrašydami skambutį taip pat fiksuojame skambinančiojo telefono numerį, skambučio datą ir laiką, skambučio trukmę. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a), b) punktai. Pokalbių įrašus saugome 12 mėnesių.

4.1.10.2. Jei pokalbio pradžioje duosite sutikimą, Jūsų duomenis taip pat galėsime naudoti vėliau su Jumis susisiekti naudojant automatinį skambintuvą aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.

4.1.10.3. Jūsų pokalbio įrašą ir kitus minėtus duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už kreipimųsi ir skundų priėmimą, perdavimą ir nagrinėjimą. Taip pat prieigą prie duomenų gali turėti mūsų informacinių sistemų paslaugų teikėjai arba tie asmenys, su kuriais susijęs Jūsų kreipimasis ar skundas. Jei skambinate dėl laimėjimų patikrinimų ar išmokėjimų, registracijos į „Teleloto“ studijos žaidimą, informacijos apie loterijų taisykles ir kitais klausimais, susijusiais su UAB „Olifėja“ veikla, Jūsų duomenis galime gauti iš UAB „Olifėja“, „Euloto“, UAB taip pat skambučio metu gautus Jūsų duomenis galime perduoti UAB „Olifėja“ ar „Euloto“, UAB.

4.1.11. Vykdydami tiesioginę rinkodarą:

4.1.11.1. Tiesioginės rinkodaros tikslu, gavę Jūsų sutikimą bei siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją apie mūsų bei partnerių prekes, paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus. Šiam tikslui Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų pačių. Šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis mes perduodame (teikiame), naujienlaiškių ir SMS ir (arba) Viber žinučių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms.

4.1.11.2. Jeigu Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapio, rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Šiuo atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

4.1.11.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs taip pat suteikiate leidimą su Jumis susisiekti atitinkamomis ryšio priemonėmis.

4.1.11.4. Jeigu davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada galėsite atšaukti šį duotą sutikimą tam tikriems arba visiems veiksmams. Norėdami atsisakyti naujienlaiškių, Jūs galite paspausti naujienlaiškio atsisakymo nuorodą pačiame naujienlaiškyje, galite nuimti sutikimo požymį savo paskyroje (Svetainės skiltyje „Mano duomenys“) arba atsiųsti mums prašymą el. paštu info@loto.lt. Siekdami Jus identifikuoti, prašome nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei kitus registracijos duomenis. Tuo atveju, jeigu mums kiltų abejonių dėl tapatybės, mes galime paprašyti pateikti papildomus tapatybę įrodančius dokumentus.

4.1.11.5. Svetainėje mes naudojame iššokančius pranešimus (angl. push notifications), kuriuos galite valdyti Svetainės nustatymuose. Jums atsisakius šių pranešimų, mes jų nebesiunčiame. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. a) punktą.

4.1.12. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis, kol galioja arba neatšauktas Jūsų duotas sutikimas naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, bet ne ilgiau nei 3 metus. Jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) punktas.

4.1.13. Kai Jūs pildote apklausų anketas, renkame šiuos duomenis: vardas, lytis, amžius, telefono numeris, bilietų pirkimo dažnumas. Šias anketas renkame paslaugų tobulinimo tikslais ir šie duomenys yra saugomi kol vykdoma apklausa ir apibendrinami jos duomenys, bet ne ilgiau negu 1 mėnesį nuo apklausos pabaigos. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a), b) punktas.

4.1.14. Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine ir (ar) Jums lankantis mūsų paskyrose (socialiniuose tinkluose), mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) punktas.

4.1.15. Segmentavimas ir kategorizavimas:

4.1.15.1. Mes naudojame asmens duomenų apdorojimą, kurį sudaro asmens duomenų naudojimas, siekiant įvertinti tam tikrus duomenų subjekto asmeninius aspektus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) punktas.

4.1.15.2. Segmentavimas ir kategorizavimas naudojamas, analizuojant arba prognozuojant Jūsų asmeninių pageidavimų, interesų elgesio aspektus, taikant automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir pirkimo duomenis bei atsižvelgdami į Jūsų pirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius, teikiame Jums aktualius pasiūlymus bei naudingą informaciją.

4.1.15.3. Segmentavimo ir kategorizavimo rezultatai sudaro galimybę pateikti pasiūlymus, geriausiai atitinkančius Jūsų poreikius.

4.1.15.4. Asmeninius pasiūlymus mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS ir (arba) Viber žinutėmis, socialiniuose tinkluose ar kt.

4.1.15.5. Jeigu nenorite, kad Jūsų duomenys būtų segmentuojami ir kategorizuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų.

4.1.15.6. Asmeniniai duomenys, renkami segmentavimo ir kategorizavimo tikslais bus saugomi nuo Jūsų sutikimo momento iki to laiko, kai bus atšauktas Jūsų sutikimas, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau negu 3 metus.

4.1.16. Kai Jūs atlikote aktyvius veiksmus mūsų socialinėse paskyrose „Facebook“, „Youtube“, „Linkedin“, ar dalyvaujate mūsų skelbiamuose konkursuose/akcijose socialiniame tinkle „Facebook“, tvarkomi šie jūsų asmens duomenys: vartotojo vardas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“, „sekti“, mūsų socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, turinys, priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo pateikimo laikas, visa kita informacija, kurią pateikiate. Socialinio tinklo teikėjas nustato duomenų saugojimo terminus, todėl rekomenduojame patikrinti atitinkamo socialinio tinklo privatumo politiką. Mes nebeaktualius socialinių tinklų įrašus patikriname ir periodiškai kas 6 mėnesius ištriname. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Mes naudojame trečiųjų šalių socialinių tinklų paskyras. Šiais atvejais rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su socialinių tinklų paslaugų teikėjais dėl duomenų tvarkymo:

Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube - https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines

Facebook - https://www.facebook.com/policy.php

4.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte šios Privatumo politikos 4 skyriuje nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

 

 

5. KITI INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

5.1. Tam tikri mūsų siunčiami pranešimai nėra laikomi tiesiogine rinkodara (reklama).

5.2. Jeigu esate nusipirkęs mūsų svetainėje platinamus loterijos bilietus, po tiražo, kuriame dalyvavo loterijos bilietai, siųsime Jums pranešimus, jei Jūsų bilietai laimėjo (ir kokį prizą).

 

6. KAM IR KODĖL MES TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS

6.1. Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

6.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

6.3. Jūsų duomenis gali peržiūrėti:

6.3.1. Bendrovės darbuotojai, prižiūrintys interneto Svetainės veikimą ir turinį;

6.3.2. loterijas organizuojančios bendrovės UAB „Olifėja“ ir „Euloto“, UAB;

6.3.3. interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;

6.3.4. interneto svetainės analitikos paslaugų teikėjas, kiek tai būtina svetainės duomenų analitikos tikslais.

6.3.5. svetainės turinio rinkodaros, reklamos kampanijų priežiūros paslaugų teikėjas, kiek tai būtina reklamos ir rinkodaros organizavimo tikslais;

6.3.6. partneriai, teikiantys programavimo, ir kitas IT paslaugas;

6.3.7. tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugų teikėjai;

6.3.8. slapukų valdymo paslaugų teikėjai.

6.4. Partneriai, kurie turi galimybę peržiūrėti Jūsų duomenis, neturi teisės jų naudoti kitais negu paslaugų teikimo mums tikslais.

 

7. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

7.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, arba teisės aktai, jeigu juose yra numatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

7.2. Mes siekiame nesaugoti neaktualių asmens duomenų. Istorinė informacija yra saugoma tik tais atvejais, jeigu to reikia teisės aktų nustatyta tvarka mūsų veiklai vykdyti.

7.3. Privatumo politikos 4 skyriuje yra atskirai nurodyti asmens duomenų saugojimo terminai.

 

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

8.1. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

8.2. Jei mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta neteisėta prieiga.

 

9. JŪSŲ TEISĖS

9.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

9.1.1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

9.1.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

9.1.3. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

9.1.4. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

9.1.5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

9.1.6. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

9.1.7. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant užduotį dėl viešojo intereso.

9.1.8. Teisė į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25). Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

9.1.9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, https://vdai.lrv.lt/

9.1.10. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

 

10. SKUNDŲ PATEIKIMAS

10.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

10.2. Jeigu manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

11.  KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

11.1. Prašome kreiptis į mus, jeigu turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą arba norite, kad nenaudotume Jūsų informacijos, arba norite pasinaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą. Jūs galite kreiptis į mus el. paštu dap@perlas.lt arba tel. (8 5) 275 1751.