Kaip bus išmokėtas mano laimėjimas?

Laimėjimų išmokėjimo tvarka priklauso nuo to, kokios tai loterijos (tiražinės ar momentinės) bilietas ir kur jis buvo įsigytas – prekybos vietų kasose, „Perlas“ terminaluose ar internetu loto.lt.

Tikslios prizų išmokėjimo sąlygos pateikiamos loterijų taisyklėse, tai tik bendrinė informacija apie laimėjimų išmokėjimą.

Laimėjimų išmokėjimas žaidėjams, bilietus pirkusiems prekybos vietų kasose ir „Perlas“ terminaluose:

 • Laimėjimas iki 150 Eur imtinai yra išmokamas: visose bilietų pardavimo vietose, į loto.lt žaidėjo piniginę arba per mobiliąją loto.lt programėlę į loto.lt žaidėjo piniginę. Instrukcija, kaip išsimokėti laimėjimą į loto.lt žaidėjo piniginę čia
 • Laimėjimas nuo 150,01 Eur iki 1000 Eur imtinai yra pervedamas į žaidėjo asmeninę mokėjimo sąskaitą (banke arba kitoje finansų įstaigoje), užsiregistravus loto.lt arba kai žaidėjas užpildo laimėjimo paraišką loterijos atstovybėse, centrinėje būstinėje arba „Perlas Plius“ prekybos vietose.
 • Laimėjimas nuo 1000,01 Eur iki 29 999,99 Eur imtinai yra pervedamas į žaidėjo asmeninę mokėjimo sąskaitą (banke arba kitoje finansų įstaigoje), kai jis užpildo laimėjimo paraišką loterijos atstovybėse arba centrinėje būstinėje ir pateikia asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).
 • Laimėjimas nuo 30 000 Eur yra išmokamas tik užpildžius laimėjimo paraišką centrinėje loterijos būstinėje Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1, ir pateikus asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje). Laimėjimas pervedamas į žaidėjo asmeninę mokėjimo sąskaitą (banke arba kitoje finansų įstaigoje).

Laimėjimų išmokėjimas žaidėjams, bilietus pirkusiems internetu loto.lt arba per mobiliąją loto.lt programėlę:

 • Laimėjimas iki 1000 Eur imtinai yra išmokamas automatiškai į loto.lt esančią žaidėjo piniginę.
 • Laimėjimas nuo 1000,01 Eur iki 29 999,99 Eur imtinai yra pervedamas į žaidėjo asmeninę mokėjimo sąskaitą (banke arba kitoje finansų įstaigoje), kai jis užpildo laimėjimo paraišką loterijos atstovybėse arba centrinėje būstinėje ir pateikia asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).
 • Laimėjimas nuo 30 000 Eur yra išmokamas tik užpildžius laimėjimo paraišką centrinėje loterijos būstinėje Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1, ir pateikus asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje). Laimėjimas pervedamas į žaidėjo asmeninę mokėjimo sąskaitą (banke arba kitoje finansų įstaigoje).

Loto.lt žaidėjo piniginėje esantys pinigai gali būti panaudoti loterijos bilietų pirkimui arba pervesti į Jūsų asmeninę mokėjimo sąskaitą.

Laimėjimų atsiėmimo terminas:

 • Galiojančio tiražinės loterijos bilieto piniginį laimėjimą galite atsiimti per 60 kalendorinių dienų po atitinkamo loterijos tiražo datos.
 • Dėl laimėjimų momentinėse loterijose privaloma kreiptis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po www.loto.lt ir nacionaliniame laikraštyje paskelbtos loterijos pabaigos datos. Prekybos vietų kasose ir „Perlas“ terminaluose pirktų loterijų bilietų laimėjimai išmokami tik pateikus laimingą bilietą, todėl rūpestingai jį saugokite. 

Daiktinių prizų atsiėmimas:

 • Daiktinis prizas -automobilis ar bet koks kitas daiktinis prizas, kurio vertė yra didesnė nei 1000 Eur, yra išduodamas loterijos organizatoriaus nurodytoje vietoje po to, kai tokio prizo laimėtojas kreipiasi į vieną iš loterijos atstovybių arba loterijos centrinę būstinę, užpildo laimėjimo paraišką ir pateikia asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).
 • Kiti daiktiniai prizai yra siunčiami per kurjerį, užsiregistravus www.loto.lt arba paskambinus telefonu +370 5 275 17 51.
 • Dėl visų daiktinių prizų privaloma kreiptis aukščiau nurodyta tvarka ne vėliau kaip per 6 kalendorines dienas nuo tiražo pabaigos.
 • Visų žaidėjų neatsiimtų „Teleloto“ prizų vertė grįžta į prizų fondą loterijos taisyklėse numatyta tvarka.

 

Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką nustato 2003-07-01 Lietuvos Respublikos Loterijų įstatymas.