Kaip išmokamas sindikato laimėjimas?

Sindikatas – tai internetinis žaidimo būdas, kai grupė žaidėjų perka tuos pačius bilietus ir dalijasi jų kainą, o laimėjimo atveju – ir piniginį prizą.

Dalyvaujant loterijose sindikatu, 10 žaidėjų sujungiami į vieną grupę ir žaidžia viename tiraže su tokiais pačiais bilietais. Taigi piniginiai sindikato laimėjimai yra išmokami laimėtą sumą padalinant lygiomis dalimis 10-čiai žaidėjų.

Daiktiniais prizais grupės nariai nesidalina – kiekvienam nariui priskiriami tik jam priklausantys bilieto numeriai. Su šiais numeriais kiekvienas žaidėjas individualiai pretenduoja į automobilius, pakvietimus į studiją ir kitus daiktinius laimėjimus.   

Sindikato žaidimo būdu pasinaudoti gali tik bilietus perkantys internetu.

KAIP ATSIIMTI ŽAIDŽIANT SINDIKATO BŪDU LAIMĖTĄ PINIGINĮ LAIMĖJIMĄ:

  • Laimėjimai iki 1000 €  imtinai išmokami į žaidėjo piniginę loto.lt svetainėje.
  • Laimėjimai nuo 1000,01 € išmokami į žaidėjo mokėjimo sąskaitą (banke arba kitoje finansų įstaigoje), prieš tai laimėtojui užpildžius loto.lt vartotojo paskyroje esančią laimėjimo paraišką, ją patvirtinus kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiuntus info@loto.lt arba užpildžius laimėjimo paraišką loterijos atstovybėse ar centrinėje būstinėje bei pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.