AKCIJOS „200 papildomų laimėjimų perkant TELELOTO internetu!“ taisyklės

1.       Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „200 papildomų laimėjimų perkant TELELOTO internetu!“ (toliau – akcija) vyks nuo 2018 m. sausio 7 d. 02:00 val. iki 2018 m. sausio 20 d. 24:00 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 2 savaites:

Savaitė Nr. 1: 2018 m. sausio 7 –  sausio 13 d. (imtinai)

Savaitė Nr. 2: 2018 m. sausio 14 d. – sausio 20 d. (imtinai).

Kiekvieną iš akcijos savaičių bus renkama po 100 laimėtojų (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkta 200 laimėtojų). Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2018 m. sausio 15 ir 22 dienos.

1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, per vieną akcijos savaitę vienu užsakymu (krepšeliu) pirkę ne mažiau kaip 2 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų. Tame pačiame krepšelyje gali būti ir kitų loterijų bilietų, tačiau norint dalyvauti akcijoje atsižvelgiama tik į perkamus „Teleloto“ bilietus. Akcijoje dalyvauja ir prenumeratos tipo bilietai (skaičiuojant bilietų kiekį, kiek bilietų buvo krepšelyje mokėjimo momentu, o ne kiekį, kuris dalyvaus viename tiraže).

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2.     Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka

2.1. Taisyklėse nurodytais akcijos laikotarpiais speciali komisija sudaro tris atskirus žaidėjų sąrašus su eile įrašų, kuriuose fiksuojama vieno užsakymo (krepšelio) informacija. Formuojami tokie sąrašai prizams laimėti:

2.1.1. Žaidėjai, per vieną akcijos savaitę vienu užsakymu internete pirkę 2 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų, galės laimėti 2 Eur vertės žaidėjo piniginės papildymą. Tokių laimėtojų per savaitę atsitiktine tvarka bus išrinkta 50.

2.1.2. Žaidėjai, per vieną akcijos savaitę vienu užsakymu internete pirkę 3 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų, galės laimėti 3 Eur vertės žaidėjo piniginės papildymą. Tokių laimėtojų per savaitę atsitiktine tvarka bus išrinkta 30.

2.1.3. Žaidėjai, per vieną akcijos savaitę vienu užsakymu internete pirkę 4 vnt. ir daugiau loterijos „Teleloto“ bilietų, galės laimėti 5 Eur vertės žaidėjo piniginės papildymą. Tokių laimėtojų per savaitę atsitiktine tvarka bus išrinkta 20.

2.2. Kiekviename sąraše atskiru įrašu fiksuojama, kiek vienu užsakymu buvo įsigyta loterijos „Teleloto“ bilietų, užsakymo apmokėjimo data ir laikas bei užsakymą vykdžiusio žaidėjo duomenys. Šie įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio tą akcijos savaitę įvykdyto akcijos taisykles atitinkančio užsakymo.

2.3. Vieno žaidėjo akcijoje dalyvaujančių užsakymų skaičius nėra ribojamas. Vienas žaidėjas turi teisę laimėti daugiau nei vieną akcijos prizą (t.y. jei žaidėjas vieną iš akcijos savaičių atlieka 2 „Teleloto“ bilietų užsakymus (t.y. apmoka 2 „Teleloto“ bilietų krepšelius, kuriame kiekviename yra toks bilietų skaičius, kuris suteikia teisę dalyvauti akcijoje)), jis atitinkamame sąraše pagal pirktų bilietų kiekį fiksuojamas 2 kartus, jei atlieka 3 užsakymus – 3 kartus ir t.t.). Tokiu būdu didindamas savo šansus laimėti nurodytą prizą.

2.4.Akcijoje dalyvauja tik tos savaitės einamajam tiražui skirti bilietai. T.y. jei pirmą akcijos savaitę vartotojas internetu įsigyja 2 vnt. ir daugiau „Teleloto“ bilietų, jis dalyvauja savaitės Nr. 1 laimėti pretenduojančių žaidėjų sąraše.

2.5. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių kiekviename sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 2.1.1.-2.1.3. punktuose nurodytą skaičių akcijos laimėtojų su atitinkamais prizais.

2.6. Prizai laimėtojams išmokami per 3 darbo dienas po laimėjimo nustatymo. Laimėjimo suma bus papildoma laimėjusio žaidėjo paskyros interneto svetainėje www.loto.lt piniginė. Jokiu kitokiu būdu prizai nėra išmokami.

2.7. Su akcijos laimėtojais Organizatorius susisieks per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.8. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.9. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

3.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.