AKCIJOS TAISYKLĖS

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „350 papildomų laimėjimų perkant TELELOTO internetu!“ (toliau – akcija) vyks nuo 2019 m. sausio 13 d. iki 2019 m. sausio 26 d. Ši akcija skirstoma į tokius laikotarpius:

Laikotarpis Nr. I: 2019 m. sausio 13 –  sausio 19 d. (imtinai)

Laikotarpis Nr. II: 2019 m. sausio 20 d. – sausio 26 d. (imtinai).

Laikotarpis Nr. III: 2019 m. sausio 13 – sausio 26 d. (imtinai).

I-ajame ir II-ajame akcijos laikotarpiuose bus renkama po 150 laimėtojų, o III-ajame dar 50 laimėtojų (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkta 350 laimėtojų). Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2019 m. sausio 21 ir 28 dienos.

1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, per vieną akcijos laikotarpį vienu užsakymu (krepšeliu) pirkę ir (arba) dovanoję ne mažiau kaip 2 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų. Tame pačiame krepšelyje gali būti ir kitų loterijų bilietų, tačiau norint dalyvauti akcijoje atsižvelgiama tik į perkamus ir (arba) dovanojamus „Teleloto“ bilietus.

1.3.1. Akcijoje dalyvauja ir prenumeratos tipo bilietai (skaičiuojant bilietų kiekį, kiek bilietų buvo krepšelyje mokėjimo momentu, o ne kiekį, kuris dalyvaus viename tiraže)

1.3.2. Akcijoje dalyvauja ir bilietai pirkti, kaip dovana. T.y. jei dovanojamų bilietų krepšelyje yra 2 ir daugiau „Teleloto“ bilietų, akcijoje dalyvauja ir prizus laimėti pretenduoja juos pirkęs, o ne kaip dovaną gavęs žaidėjas.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka

2.1. Taisyklėse nurodytais akcijos laikotarpiais speciali komisija sudaro tris atskirus žaidėjų sąrašus su eile įrašų, kuriuose fiksuojama vieno užsakymo (krepšelio) informacija. Formuojami tokie sąrašai prizams laimėti:

2.1.1. Žaidėjai, per I arba II akcijos laikotarpį vienu užsakymu internete pirkę ir (arba) dovanoję 2 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų, galės laimėti 2 Eur vertės žaidėjo piniginės papildymą. Tokių laimėtojų per savaitę atsitiktine tvarka bus išrinkta 50.

2.1.2. Žaidėjai, per I arba II akcijos laikotarpį vienu užsakymu internete pirkę ir (arba) dovanoję 3 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų, galės laimėti 3 Eur vertės žaidėjo piniginės papildymą. Tokių laimėtojų per savaitę atsitiktine tvarka bus išrinkta 50.

2.1.3. Žaidėjai, per I arba II akcijos laikotarpį vienu užsakymu internete pirkę ir (arba) dovanoję 4 vnt. ir daugiau loterijos „Teleloto“ bilietų, galės laimėti 4 Eur vertės žaidėjo piniginės papildymą. Tokių laimėtojų per savaitę atsitiktine tvarka bus išrinkta 50.

2.2. Kiekviename sąraše atskiru įrašu fiksuojama, kiek vienu užsakymu buvo įsigyta loterijos „Teleloto“ bilietų, užsakymo apmokėjimo data ir laikas bei užsakymą vykdžiusio žaidėjo duomenys. Šie įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio tą akcijos savaitę įvykdyto akcijos taisykles atitinkančio užsakymo.

2.3. Vieno žaidėjo akcijoje dalyvaujančių užsakymų skaičius nėra ribojamas. Vienas žaidėjas turi teisę laimėti daugiau nei vieną akcijos prizą (t.y. jei žaidėjas vieną iš akcijos savaičių atlieka 2 „Teleloto“ bilietų užsakymus (t.y. apmoka 2 „Teleloto“ bilietų krepšelius, kuriame kiekviename yra toks bilietų skaičius, kuris suteikia teisę dalyvauti akcijoje)), jis atitinkamame sąraše pagal pirktų bilietų kiekį fiksuojamas 2 kartus, jei atlieka 3 užsakymus – 3 kartus ir t.t.). Tokiu būdu didindamas savo šansus laimėti nurodytą prizą.

2.4. Jei žaidėjas pirko „Teleloto“ bilietus tik I-uoju akcijos laikotarpiu, jis pretendentų laimėti II-uoju akcijos periodu sąraše nedalyvauja. Tačiau po II-ojo akcijos laikotarpio laimėtojų paskelbimo, komisija formuoja dar vieną papildomą failą, kuriame fiksuojami visi III-ojo laikotarpio akcijos dalyviai, nieko nelaimėję nei pagal loterijos „Teleloto“ taisykles (nelaimėję divizijų žaidimuose, nelaimėję papildomų prizų), nei patekę tarp šios akcijos I ir II laikotarpio laimėtojų. Iš jų atrenkama dar 50 laimėtojų, kuriems atitenka paguodos prizai – po 2 Eur.

2.5. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių kiekviename sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 2.1.1.-2.1.3. bei 2.4. punktuose nurodytą skaičių akcijos laimėtojų su atitinkamais prizais.

2.6. Prizai laimėtojams išmokami į žaidėjo piniginę www.loto.lt per 3 darbo dienas. Prizai išmokami tik tiems žaidėjams, kurie yra patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y., kai akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas. Jei tarp nustatytų laimėtojų yra žaidėjai, kurių tapatybė nepatvirtinta, jie bus informuoti atskiru laišku apie būtinybę patvirtinti asmens tapatybę. Tapatybės patvirtinimą laimėtojas turi atlikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Nepatvirtinus asmens tapatybės per nurodytą laiką, žaidėjas netenka teisės į laimėtą prizą.

2.7. Apie laimėjimą Organizatorius praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.8. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.9. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

3.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.