TAISYKLĖS

1.    Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „2 bilietus internetu perki - 50 Eur kuponą laimėti gali!“ (toliau – akcija) vyks nuo 2019 m. birželio 30 d. iki 2019 m. liepos 20 d. Ši akcija skirstoma į tokius laikotarpius:

Laikotarpis Nr. I: 2019 m. birželio 30 –  liepos 6 d. (imtinai)

Laikotarpis Nr. II: 2019 m. liepos 7 d. – liepos 13 d. (imtinai).

Laikotarpis Nr. III: 2019 m. liepos 14 – liepos 20 d. (imtinai).

Pasibaigus I-ajam akcijos laikotarpiui, 2019 m. liepos 8 d. bus išrenkama 11 laimėtojų, kuriems bus išdalinta po 50 Eur vertės  „Eurokos“ dovanų kuponai, pasibaigus II-ajam laikotarpiui, 2019 m. liepos 15 d. bus išrenkama 11 laimėtojų, kuriems atiteks 7 vienetai 50 Eur vertės „Eurokos“ dovanų kuponų ir 4 vienetai 50 Eur vertės „Circle K“ dovanų kuponų, pasibaigus  III-ajam laikotarpiui, 2019 m. liepos 22 d. bus išrenkama 11 laimėtojų, kuriems bus išdalinta po 50 Eur vertės „Circle K“ dovanų kuponai.

1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, per vieną akcijos laikotarpį vienu užsakymu (krepšeliu) pirkę ir (arba) dovanoję ne mažiau kaip 2 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų. Tame pačiame krepšelyje gali būti ir kitų loterijų bilietų, tačiau norint dalyvauti akcijoje atsižvelgiama tik į perkamus ir (arba) dovanojamus „Teleloto“ bilietus.

      1.3.1. Akcijoje dalyvauja ir prenumeratos tipo bilietai (skaičiuojant bilietų kiekį, kiek bilietų buvo krepšelyje mokėjimo momentu, o ne kiekį, kuris dalyvaus viename tiraže)

      1.3.2. Akcijoje dalyvauja ir bilietai pirkti, kaip dovana. T.y. jei dovanojamų bilietų krepšelyje yra 2 ir daugiau „Teleloto“ bilietų, akcijoje dalyvauja ir prizus laimėti pretenduoja juos pirkęs, o ne kaip dovaną gavęs žaidėjas.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2.     Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka

2.1. Taisyklėse nurodytais akcijos laikotarpiais speciali komisija sudaro tris atskirus žaidėjų sąrašus su eile įrašų, kuriuose fiksuojama vieno užsakymo (krepšelio) informacija.

2.2. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių kiekviename sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka po 11 akcijos laimėtojų su atitinkamais prizais.

2.3. Prizai laimėtojams išduodami atstovybėse, iš anksto suderinus, kurioje atstovybėje laimėtojas pageidauja atsiimti prizus. Prizai išmokami tik tiems žaidėjams, kurie yra patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y., kai akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas. Jei tarp nustatytų laimėtojų yra žaidėjai, kurių tapatybė nepatvirtinta, jie bus informuoti atskiru laišku apie būtinybę patvirtinti asmens tapatybę. Tapatybės patvirtinimą laimėtojas turi atlikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Nepatvirtinus asmens tapatybės per nurodytą laiką, žaidėjas netenka teisės į laimėtą prizą.

2.4. Apie laimėjimą Organizatorius praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo, atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.5. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.6. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3.    Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

3.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

__________________________