TAISYKLĖS

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1. Akcija „3 bilietus internetu perki – 1000 eurų laimėti gali“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2019 m. spalio 21 d. iki 2019 m. lapkričio 17 d. imtinai, Akcijos periodą padalinant į punkte 2.9. nurodytus laikotarpius. Akcijos organizatoriaus sprendimu Akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie Akcijos laiką skelbiama tinklalapyje www.loto.lt).
1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizus pretenduoja asmenys, kurie vienu pirkimu (t. y. vienu krepšeliu) įsigyja ne mažiau kaip 3 (tris) bet kurios iš loterijų „Teleloto“, „Vikinglotto“ arba „Eurojackpot“ bilietus svetainėje www.loto.lt arba per mobiliąją PERLAS programėlę. T.y. bilietų krepšelyje turi būti ne mažiau kaip 3 „Teleloto“, „Vikinglotto“ arba „Eurojackpot" bilietai.
1.4. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos turinys
2.1. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja svetainės www.loto.lt ir PERLAS mobiliosios programėlės vartotojai, per vieną Akcijos laikotarpį (nurodytą 2.9. punkte) vienu užsakymu (krepšeliu) pirkę ir (arba) dovanoję ne mažiau kaip 3 vnt. loterijos „Teleloto“, „Vikinglotto“ arba „Eurojackpot“ (pasirinktinai) bilietų. Tame pačiame krepšelyje gali būti ir kitų loterijų bilietų, tačiau norint dalyvauti Akcijoje atsižvelgiama tik į perkamus ir (arba) dovanojamus šių 3 rūšių loterijų bilietus.
2.2. Akcijoje dalyvauja ir prenumeratos tipo bilietai (skaičiuojant bilietų kiekį, kiek bilietų buvo krepšelyje mokėjimo momentu, o ne kiekį, kuris dalyvaus viename tiraže).
2.3. Akcijoje dalyvauja ir bilietai pirkti, kaip dovana, t. y. jei dovanojamų bilietų krepšelyje yra 3 ir daugiau „Teleloto“, „Vikinglotto“ arba „Eurojackpot“ bilietų, Akcijoje dalyvauja ir prizus laimėti pretenduoja juos pirkęs, o ne kaip dovaną gavęs žaidėjas.
2.4. Akcijoje nedalyvauja „Vikinglotto“ sisteminiai ir sindikato tipo bilietai.
2.5. Vieno žaidėjo Akcijoje dalyvaujančių užsakymų skaičius nėra ribojamas. Vienas žaidėjas turi teisę laimėti daugiau nei vieną Akcijos prizą. Jei Akcijos dalyvis vienu krepšeliu perka daugiau nei 3 tos pačios loterijos bilietus, tokiu atveju laimėtojų atrankos sąraše jis fiksuojamas daugiau nei vieną kartą (pvz., pirkus 6 arba 9 tos pačios loterijos bilietus vienu krepšeliu, Akcijos dalyvis laimėtojų atrankos sąraše fiksuojamas atitinkamai 2 arba 3 kartus ir t.t.)
2.6. Akcijoje dalyvauja asmenys, atlikę 2.1. punkte nurodytus veiksmus ir patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.
2.7. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.
2.8. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.
2.9. Akcijos laimėtojų nustatymo tvarka:

Akcijos laikotarpiai

Akcijos laimėtojų nustatymo datos

Laimėtojų skaičius

Akcijos laimėtojams skiriami prizai

2019.10.21 (00:00-23:59)

2019.10.22 (00:00-23:59)

2019.10.23 (00:00-23:59)

2019.10.24 (00:00-23:59)

2019.10.25 (00:00) -10.27 (23:59)

2019.10.28 (00:00-23:59)

2019.10.29 (00:00-23:59)

2019.10.30 (00:00-23:59)

2019.10.31 (00:00) - 11.03 (23:59)

2019.11.04 (00:00-23:59)

2019.11.05 (00:00-23:59)

2019.11.06 (00:00-23:59)

2019.11.07 (00:00-23:59)

2019.11.08 – 11.10 (00:00-23:59)

2019.11.11 (00:00-23:59)

2019.11.12 (00:00-23:59)

2019.11.13 (00:00-23:59)

2019.11.14 (00:00-23:59)

2019.11.15 – 11.17 (00:00-23:59)

2019.10.22

2019.10.23

2019.10.24

2019.10.25

2019.10.28

2019.10.29

2019.10.30

2019.10.31

2019.11.04

2019.11.05

2019.11.06

2019.11.07

2019.11.08

2019.11.11

2019.11.12

2019.11.13

2019.11.14

2019.11.15

2019.11.18

1

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų (iš viso 3000 eurų)

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų (iš viso 4000 eurų)

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų (iš viso 3000 eurų)

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų

1000 eurų (iš viso 3000 eurų)

2.9.1.  Nurodytomis Akcijos laimėtojų nustatymo datomis speciali komisija fiksuoja bendrą (vienos dienos) Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 1 (vieną) skaičių. Šį skaičių sąraše atitinkantis Akcijos dalyvis yra skelbiamas laimėtoju. Jeigu Akcijos laikotarpiu yra numatyti keli laimėtojai, atitinkamai atsitiktinių skaičių generatoriumi yra išrenkamas numatytas laimėtojų skaičius.

2.9.2.  Akcijos laimėtojai bus skelbiami svetainėje www.loto.lt nurodant laimėtojo vardą ir pirmąją pavardės raidę bei miestą. Akcijos laimėtojai apie laimėjimo faktą bus informuojami asmeniškai registracijos metu nurodytais kontaktais – el. paštu ir / arba telefonu.
2.9.3.  Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai. Nepavykus su laimėtoju susisiekti nei nurodytu el. paštu, nei telefono numeriu per 5 d. d., laikoma, kad registracijos metu buvo nurodyti klaidingi duomenys ir laimėtojas netenka teisės į prizą.
2.10. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka
3.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneša per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą akcijos dalyvio nurodytu el. paštu ir / arba susisiekdamas telefono numeriu.
3.2. Prizai laimėtojams gali būti išmokami:
3.2.1. Į žaidėjo piniginę www.loto.lt paskyroje, prieš tai laimėtojui atlikus nuotolinį tapatybės patvirtinimą. Toks išmokėjimas atliekamas per 5 d. d. nuo pilno tapatybės patvirtinimo momento.
3.2.2. Į žaidėjo banko sąskaitą, prieš tai laimėtojui atvykus į Organizatoriaus atstovybę, užpildžius paraišką ir nurodžius banko sąskaitos numerį. Toks išmokėjimas atliekamas per 5 d. d. Organizatoriaus atstovybių adresai:
- Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
- Kaune, Studentų g. 3A;
- Klaipėdoje, Šaulių g. 56;
- Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 45A;
- Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2.
3.3. Laimėjimas gali būti išmokėtas tik laimėtojui įvykdžius 3.2.1. arba 3.2.2. punktuose nurodytas sąlygas. Kitiems asmenims laimėtojo prizas negali būti išmokamas. 
3.4. Asmenys, kurie per 5 d.d. kreipėsi į Akcijos Organizatorių dėl laimėjimo, tačiau nuo laimėjimo fakto per 30 (trisdešimt) dienų neatlikę nuotolinio tapatybės patvirtinimo ir / arba neatvykę į Organizatoriaus atstovybę, netenka teisės į laimėjimą.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1 Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo adresu www.loto.lt.
4.2 Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
________________________________________