„ANTRAS ŠANSAS“
AKCIJOS TAISYKLĖS
 
1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1. Akcija „Antras šansas“ (toliau – Akcija) vyksta nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d. imtinai. 
1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizus pretenduoja asmenys, kurie laikotarpiu nuo 2023-01-01 iki 2023-01-31 fizinėse prekybos vietose (t. y. prekybos vietų kasose, PERLAS terminaluose) įsigijo tiražinių loterijų TELELOTO, VIKINGLOTTO, EUROJACKPOT, KENOLOTO ir/arba JĖGA bilietą/-ų (toliau – Bilietas/Bilietai) ir iki 2023-01-31 (imtinai) užregistravo Bilietą Akcijos svetainėje www.loto.lt/antrassansas
1.4. Bilieto registravimas vyksta: 
1.4.1. prisijungus prie žaidėjo paskyros (jei Akcijoje dalyvauja esamas www.loto.lt  žaidėjas) ir nuskenuojant (arba ranka suvedant) Bilieto numerį, pagal kurį nustatoma, jog Bilietas atitinka Akcijos taisyklių 1.3. punkte nurodytas sąlygas; 
1.4.2. pasirinkus „esu naujas žaidėjas“ ir nuskenuojant (arba ranka suvedant) Bilieto numerį bei aktyvuojant savo www.loto.lt  paskyrą (t. y. patvirtinant asmens tapatybę, kad būtų sukurta žaidėjo paskyra). 
1.5. Akcijoje nedalyvauja Bilietai, pirkti internetu, bei momentinių loterijų bilietai.
1.6. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijų organizatorių darbuotojai.
 
2. Akcijos turinys, prizai ir prizų laimėjimo sąlygos
2.1. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti Akcijos prizus pretenduoja tiek esami, tiek nauji www.loto.lt  žaidėjai, įvykdę Akcijos taisyklių 1.3. punkte aprašytą Akcijos sąlygą bei sutikę su rinkodara – t. y. sutikę el. paštu gauti asmeninius pasiūlymus (remiantis pirkimo, naršymo istorija) bei informaciją apie www.loto.lt akcijas ir loterijas. Akcijoje dalyvaujantys asmenys taip pat sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris – piniginio prizo laimėjimo atveju) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo, Akcijos prizų įteikimo ir informavimo tikslais.
2.2. Prizai: Akcijos dalyviai, įvykdę Akcijos taisyklių 1.3. ir 2.1. punktuose nurodytas sąlygas, gauna teisę sukti laimės ratą be pralaimėjimų (toliau – Laimės ratas), kuriame galima laimėti Premijas (VIP taškus, VIP eurus, loterijų taškus arba Blitz taškus) arba piniginius prizus. Galimų laimėti Akcijos prizų lentelė:
 
2.3. Vieno žaidėjo Akcijoje dalyvaujančių Bilietų skaičius nėra ribojamas (t. y. už kiekvieną pagal Akcijos taisykles užregistruotą Bilietą gaunama teisė sukti Laimės ratą). Atitinkamai vienas žaidėjas turi teisę laimėti daugiau nei vieną Akcijos prizą.
2.4. Vienas pagal Akcijos taisykles užregistruotas Bilietas suteikia galimybę sukti Laimės ratą tik vieną kartą, t. y. antrą kartą to paties Bilieto registruoti negalima. Ši sąlyga galioja ir į kelis tiražus registruotiems (tęstiniams) Bilietams.
 
3. Akcijos prizų išdavimo tvarka
3.1. Apie Akcijos prizų laimėjimus žaidėjai sužino iš karto, kai išsuka Laimės ratą, taip pat žaidėjai apie tai yra informuojami jų žaidėjo paskyroje nurodytu el. paštu.
3.2. Nustatant konkretų Akcijos laimėjimą, vadovaujamasi Organizatoriaus sistemoje užfiksuotais laimėjimo duomenimis. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių naršyklėje ir (ar) įrenginyje atsiradusius nuo Organizatoriaus nepriklausančius trikdžius, kurie gali turėti įtakos nekorektiškam Akcijos laimėjimų atvaizdavimui. Visais atvejais apie gautus laimėjimus Akcijos dalyviai yra informuojami el. laišku bei iššokančiu pranešimu www.loto.lt  puslapyje.
3.3. Premijos, kurias žaidėjai išsuka Laimės rate, išmokamos tiesiai į žaidėjo piniginę, esančią jų www.loto.lt  paskyroje. 
3.3.1. Esamiems www.loto.lt  žaidėjams Premijos išmokamos iškart po jų išsukimo;
3.3.2. Naujiems www.loto.lt žaidėjams Premijos išmokamos tuomet, kai jie patvirtina savo asmens tapatybę. 
3.4. Premijų galiojimo terminas ir kitos su Premijomis susijusios sąlygos nurodyti Organizatoriaus lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse, esančiose adresu https://loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles. Pasibaigus Premijos galiojimo terminui, Premijos laimėtojas nebegalės jos panaudoti.
3.5. Akcijos piniginių prizų išmokėjimas:
3.4.1. 1000 Eur Piniginis prizas išmokamas į laimėtojų banko sąskaitą per 5 d.d., po to, kai laimėtojai atsiunčia Organizatoriui Organizatoriaus pateiktą pasirašytą ir nuskenuotą / nufotografuotą Laimėjimo paraišką. Jei laimėtojas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informavimo apie laimėjimą, kaip nurodyta Akcijos taisyklių 3.1. punkte, dienos Organizatoriui el. paštu neatsiunčia pasirašyto ir nuskenuoto šiame Akcijos taisyklių punkte nurodyto dokumento, jis netenka teisės į laimėjimą.
3.4.2. 100 Eur Piniginis prizas išmokamas į laimėtojų žaidėjo piniginę, esančią žaidėjo paskyroje www.loto.lt svetainėje per 5 d.d. nuo laimėjimo fakto.
3.6. Kitiems asmenims ne laimėtojai Akcijos prizai negali būti suteikiami/išmokami. 
3.7. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
 
4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt.
4.2. Akcijos dalyvių asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris – piniginio prizo laimėjimo atveju) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo, Akcijos prizų įteikimo ir informavimo tikslais. Duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a)). Akcijos dalyvių asmens duomenis (el. pašto adresas ir telefono numeris) Organizatorius tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu, Organizatoriui siekiant pateikti Akcijos dalyviams naujienlaiškius, pasiūlymus ir kitą tiesioginės rinkodaros informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys perduodami (teikiami) naujienlaiškių ir SMS siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms. Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu laikotarpis yra 3 metai arba iki kol bus atšauktas duomenų subjekto sutikimas. 
4.3. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu gali pateikti prašymą el. paštu info@loto.lt dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja / netenka teisės į Akcijos prizus. 
4.4. Organizatoriaus taikomos Privatumo politikos sąlygos, įskaitant duomenų subjektų teises, Organizatoriaus taikomus asmens duomenų tvarkymo principus ir skundų pateikimo tvarką, yra adresu https://loto.lt/lt/page/privatumo-politika.
 
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant Akcijos organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo svetainėje www.loto.lt.
5.2. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai svetainėje www.loto.lt.
5.3. Visus Akcijos taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.