Akcijos „10-iai laimėtojų po 200 € kiekvieną žaidimą, visą balandį“ taisyklės

 

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „10-iai laimėtojų po 200 € kiekvieną žaidimą, visą balandį“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2018 balandžio 2 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. 

1.2. Papildomas laimėjimas yra piniginis prizas. Papildomas laimėjimas steigiamas iš loterijos „Jėga“ laimėjimų fondo lėšų.

1.3. Kiekvienos „Jėga“ laidos metu bus renkama po 10 laimėtojų (per visą Akcijos laikotarpį bus išrinkta 250 laimėtojų).

1.4. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja visi pirkėjai, įsigiję bilietą į bent vieną iš loterijos „Jėga“ 5632 – 5656 tiražų.

1.5. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius). Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka

2.1. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų Akcijos dalyvių bus atrinkta 250 laimėtojų (kiekvienoje laidoje po 10 laimėtojų), kuriems atiteks piniginis prizas po 200 Eur. Iš viso papildomas piniginis prizas sudaro 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų prizinį fondą.

2.2. Prizai laimėtojams bus išduodami „Perlas plius“ terminaluose. Jų sąrašą rasite čia Jei bilietas pirktas keliems tiražams, dėl laimėjimų išmokėjimo reikia kreiptis po paskutinio tiražo, kuriame dalyvavo bilietas, bet ne vėliau nei iki 2018 m. gegužės 7 d. Internetu pirktų bilietų laimėtojai bus informuoti el. paštu artimiausią darbo dieną. Laimėjimas į žaidėjo piniginę www.loto.lt paskyroje bus pervestas artimiausią darbo dieną.

2.3. Laimėtojo nustatymo dieną, kur speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 10 skaičių. Šiuos 10 atsitiktiniu būdu atrinktų skaičių atitinkantys vartotojai yra skelbiami Akcijos laimėtojais. Laimėtojų rinkime dalyvauja tik tos dienos tiražui pirkti bilietai.

2.4. Laimėtojai skelbiami laidos metu, internetiniame puslapyje www.loto.lt, pasiteiravus prie terminalų ar telefonu 8-5-2751-751.

2.5. Bilietas galioja ir laimėjimą galite atsiimti visą akcijos laikotarpį ir 7 d. po paskutinio tiražo t.y. iki 2018 m. gegužės 7 d. Laimėjimai išmokami tik pateikus bilietą, todėl rūpestingai jį saugokite. Jei bilietą pirkote internetu, atsiimant laimėjimą jo pateikti nereikia. Nesikreipęs per nustatytą terminą, žaidėjas netenka teisės gauti papildomą piniginį prizą.

2.6. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio Akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu Akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

3.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.