1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
  1.1. Akcija „100x50“ vyks nuo 2018 m. birželio 19 d. iki 2018 m. birželio 25 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
  1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
  1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę loterijos bilietus iš interneto svetainės www.loto.lt skyrių „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ bei išreiškę sutikimą dalyvauti „VIP programoje“, savo paskyros skiltyje „Mano VIP taškai“ .
  1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
   
 2. Akcijos turinys
  2.1. 50 žaidėjų, kurie atitiks šias sąlygas: akcijos laikotarpiu interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ platinamiems loterijų bilietams bus išleidę daugiausiai pinigų bei bus išreiškę sutikimą dalyvauti „VIP programoje“ gaus 100 VIP taškų.
   
 3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
  3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną iš interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ platinamų loterijų bilietų bei yra išreiškęs sutikimą dalyvauti „VIP programoje“.
  3.2. Aktyviausi žaidėjai akcijos laikotarpiu gaus po 100 VIP taškų, kurie bus pridėti prie žaidėjo kaupiamų taškų interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „Mano VIP taškai“ iki 2018 m. birželio 29 d.
  3.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi akcijos dalyviai.
  3.4. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
   
 4. Baigiamosios nuostatos
  4.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
  4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.