1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1 Akcija „10x100 KASDIEN” (toliau – akcija) vyks nuo 2020 m. rugpjūčio 26 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. imtinai (akcijos detalizacija žemiau). Akcijos organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).

1.2 Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.3 Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (taisyklių punktas 2.2) įsigiję loterijos bilietų ne mažiau kaip už 10,- EUR iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ esančių loterijų ir kurie yra išreiškę sutikimą dalyvauti „VIP programoje“ bei  yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t.y. Organizatoriui yra žinomas žaidėjo vardas, pavardė bei asmens kodas.

1.4 Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

 

2. Dalyvavimo akcijoje sąlygos

2.1 Nurodytomis akcijos laimėtojų nustatymo datomis, nurodytomis taisyklių 2.2 punkte, atsitiktiniu būdu iš asmenų, atitinkančių taisyklių  1.3. punkte nurodytas sąlygas, bus išrenkami laimėtojai, kurie gaus po 100 VIP taškų. Šie laimėti VIP taškai bus pridėti prie žaidėjo kaupiamų taškų interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „Mano VIP taškai“. Laimėti taškai bus pridėti per 5 darbo dienas.

2.2. Laimėtojų nustatymo tvarka:

 

Akcijos laikotarpiai

Akcijos laimėtojų nustatymo datos

Laimėtojų skaičius

Akcijos laimėtojams skiriamas prizas

2020.08.26 (00:00-23:59)

2020.08.27

10

100 VIP taškų.

2020.08.27 (00:00-23:59)

2020.08.28

10

100 VIP taškų.

2020.08.28 (00:00-23:59)

2020.08.31

10

100 VIP taškų.

2020.08.29 (00:00-23:59)

2020.08.31

10

100 VIP taškų.

2020.08.30 (00:00-23:59)

2020.08.31

10

100 VIP taškų.

2020.08.31 (00:00-23:59)

2020.09.01

10

100 VIP taškų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Organizatorius su akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.4 Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.5 Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

 

 

3. Baigiamosios nuostatos

3.1 Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt

3.2 Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.