Akcijos „10x100” TAISYKLĖS

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „10x100” (toliau – akcija) vyks nuo 2019 m. spalio 18 iki 20 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).

1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Žaidėjai yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus - t.y. akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Dalyvavimo akcijoje sąlygos

2.1. Asmenys dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną iš internetinės svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ esančių loterijų bilietų (kitų svetainėje www.loto.lt platinamų loterijos bilietų pirkimas akcijos rezultatams įtakos neturi ir tie bilietai akcijoje nedalyvauja), bei yra išreiškęs sutikimą dalyvauti „VIP programoje“ ir yra pasitvirtinęs savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. akcijos organizatoriui yra žinomas asmens vardas, pavardė bei asmens kodas.

2.2. Akcijos laimėtojai bus nustatyti 2019 m. spalio 21 d., atsitiktiniu būdu išrenkant 10 žaidėjų, kurie atitinka akcijos sąlygas. Akcijos laimėtojai gaus po 100 VIP taškų, kurie bus pridėti prie žaidėjo kaupiamų taškų interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „Mano VIP taškai“. Savaitgalio dienomis laimėti taškai bus pridėti per 2 darbo dienas.

2.3. Organizatorius su akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.5. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1.Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt

3.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.