Akcijos „20x100 kasdien“

TAISYKLĖS

 1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
      1.1. Akcija „20x100 kasdien“ vyks nuo 2019 m. kovo 5 d. iki 2019 m. kovo 11 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
      1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
      1.3. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
   
 2. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
       2.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną iš interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ platinamų loterijų bilietų bei yra išreiškęs sutikimą dalyvauti „VIP programoje“ ir yra pasitvirtinęs savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.
       2.2. Atsitiktiniu būdu 20 atrinktų žaidėjų kasdien akcijos laikotarpiu gaus po 100 VIP taškų, kurie bus pridėti prie žaidėjo kaupiamų taškų interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „Mano VIP taškai“ darbo dienomis (juos pridedant kitą darbo dieną), o šventinėmis ir savaitgalio dienomis laimėti taškai pridėti artimiausią darbo dieną.
       2.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi akcijos dalyviai.
       2.4. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
   
 3. Baigiamosios nuostatos
       3.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
       3.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.