AKCIJOS „3 BILIETUS INTERNETU PERKI – 50 EUR KUPONĄ LAIMĖTI GALI“ taisyklės

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

Akcija „3 bilietus internetu perki – 50 Eur kuponą laimėti gali! “ (toliau – akcija) vyks nuo 2019 m. liepos 21 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Ši akcija skirstoma į tokius laikotarpius:

Laikotarpis Nr. I: 2019 m. liepos 21 –  liepos 27 d. (imtinai).

Laikotarpis Nr. II: 2019 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 3 d. (imtinai).

Laikotarpis Nr. III: 2019 m. rugpjūčio 4 – rugpjūčio 10 d. (imtinai).

Laikotarpis Nr. IV: 2019 m. rugpjūčio 11 –  rugpjūčio 17 d. (imtinai).

Laikotarpis Nr. V: 2019 m. rugpjūčio 18 d. – rugpjūčio 24 d. (imtinai).

Laikotarpis Nr. VI: 2019 m. rugpjūčio 25 – rugpjūčio 31 d. (imtinai).

Pasibaigus I-ajam akcijos laikotarpiui, 2019 m. liepos 29 d. bus išrenkami 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės „Gera dovana“ dovanų kuponai ir 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės „Circle K“ dovanų kuponai, pasibaigus II-ajam laikotarpiui, 2019 m. rugpjūčio 5 d. bus  išrenkami 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės „Gera dovana“ dovanų kuponai ir 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Circle K“ dovanų kuponai, pasibaigus  III-ajam laikotarpiui, 2019 m. rugpjūčio 12 d. bus išrenkami 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Gera dovana“ dovanų kuponai ir 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Circle K“ dovanų kuponai.

2019 m. rugpjūčio 19 d. bus išrenkami 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Gera dovana“ dovanų kuponai ir 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Circle K“ dovanų kuponai. 2019 m. rugpjūčio 26 d. bus išrenkami 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Gera dovana“ dovanų kuponai ir 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Circle K“ dovanų kuponai. 2019 m. rugsėjo 2 d. bus išrenkami 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Gera dovana“ dovanų kuponai ir 5 laimėtojai, kuriems bus įteikti 50 Eur vertės  „Circle K“ dovanų kuponai.

Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

1.1. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, per vieną akcijos laikotarpį vienu užsakymu (krepšeliu) pirkę ir (arba) dovanoję ne mažiau kaip 3 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų. Tame pačiame krepšelyje gali būti ir kitų loterijų bilietų, tačiau norint dalyvauti akcijoje atsižvelgiama tik į perkamus ir (arba) dovanojamus „Teleloto“ bilietus.

1.1.1.  Akcijoje dalyvauja ir prenumeratos tipo bilietai (skaičiuojant bilietų kiekį, kiek bilietų buvo krepšelyje mokėjimo momentu, o ne kiekį, kuris dalyvaus viename tiraže)

1.1.2.  Akcijoje dalyvauja ir bilietai pirkti, kaip dovana. T.y. jei dovanojamų bilietų krepšelyje yra 3 ir daugiau „Teleloto“ bilietų, akcijoje dalyvauja ir prizus laimėti pretenduoja juos pirkęs, o ne kaip dovaną gavęs žaidėjas.

1.2. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka.

2.1. Taisyklėse nurodytais akcijos laikotarpiais speciali komisija sudaro tris atskirus žaidėjų sąrašus su eile įrašų, kuriuose fiksuojama vieno užsakymo (krepšelio) informacija.

2.2. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių kiekviename sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka po 10 akcijos laimėtojų su atitinkamais prizais.

2.3. Prizai laimėtojams išduodami atstovybėse, iš anksto suderinus, kurioje atstovybėje laimėtojas pageidauja atsiimti prizus. Prizai išmokami tik tiems žaidėjams, kurie yra patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y., kai akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas. Jei tarp nustatytų laimėtojų yra žaidėjai, kurių tapatybė nepatvirtinta, jie bus informuoti atskiru laišku apie būtinybę patvirtinti asmens tapatybę. Tapatybės patvirtinimą laimėtojas turi atlikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Nepatvirtinus asmens tapatybės per nurodytą laiką, žaidėjas netenka teisės į laimėtą prizą.

2.4. Laimėtojas laimėtą prizą privalo atsiimti per 14 d. nuo laimėjimo paskelbimo datos. 

2.5. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.6. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

3.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.