Akcijos „BLITZ JONINĖS”

TAISYKLĖS

 

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „BLITZ JONINĖS” (toliau – akcija) vyks nuo 2020 m. birželio 24 – 28 d. imtinai (birželio 26 -28 d. laimėtojai bus nustatyti birželio 29 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).

1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja  akcijos laikotarpiu pirkti 1, 2, 5, 10 ir 20 EUR bilietai iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ esančių loterijų, kurie nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Akcijoje gali dalyvauti žaidėjai, kurie yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. Organizatoriui yra žinomas žaidėjo vardas, pavardė bei asmens kodas.

1.4.  Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos turinys

2.1. Kiekvieną dieną, pradedant nuo š.m. birželio 25 d., atsitiktiniu būdu bus išrenkami penki žaidėjai, kurių praėjusią dieną pirktas bet kuris 1, 2, 5, 10 ar 20 EUR vertės loterijos bilietas iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ esančių loterijų, nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Minėti žaidėjai automatiškai dalyvaus akcijoje ir atitinkamai pagal bilieto kainą galės laimėti 10, 20, 50, 100 arba 200 EUR, kuriais bus papildyta žaidėjo paskyros piniginė.

3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos

3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu perka 1, 2, 5, 10 ar 20 EUR vertės loterijos bilietus interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ (kitų svetainėje www.loto.lt platinamų loterijos bilietų pirkimas akcijos rezultatams įtakos neturi ir tie bilietai akcijoje nedalyvauja). Vieno žaidėjo akcijoje dalyvaujančių bilietų skaičius nėra ribojamas. Vienas žaidėjas turi teisę laimėti daugiau nei vieną akcijos prizą.

3.2. Jei akcijos laikotarpiu, bet kurią iš akcijos dienų, nebuvo pirkti 1, 2, 5, 10 ar 20 EUR vertės loterijos bilietai ir dėl šios priežasties nėra galimybės išrinkti tos dienos laimėtojo, atitinkamos vertės prizas yra perkeliamas į kitą dieną. Prizas perkeliamas į kitą kalendorinę dieną tol, kol yra laimimas. Žaidėjams turi būti išdalinti visi numatyti akcijos prizai.

3.3. Iš visų žaidėjų bilietų, kurie pagal šias taisykles dalyvauja akcijoje, kiekvieną akcijos dieną bus atrinkti penki, po vieną iš kiekvienos bilietų kainų grupės, t.y. vienas 1 euro vertės bilietas, vienas 2 eurų vertės bilietas ir t.t..

3.4. Akcijos prizas yra 10 kartų didesnė pinigų suma, nei kainavo nupirktas akcijoje dalyvavęs loterijos bilietas, t.y.  už 1 euro vertės bilietą - 10 eurų prizas, už 2 eurų vertės bilietą - 20 eurų, už 5 eurų vertės bilietą - 50 eurų, už 10 eurų vertės bilietą - 100 eurų ir už 20 eurų  vertės bilietą - 200 eurų. Kiekvieną dieną bus laimima po vieną kiekvienos bilietų kainų grupės prizą (iš viso per 5 akcijos dienas 25 prizai: 5 vnt.  – 10 eurų, 5 vnt. – 20 eurų, 5 vnt. – 50 eurų, 5 vnt.– 100 eurų ir 5 vnt. – 200 eurų). Prizai bus išmokami laimėtojams tokia tvarka: kitą darbo dieną po laimėjimo nustatymo dienos, laimėjimo suma bus papildoma laimėjusio žaidėjo paskyros interneto svetainėje www.loto.lt piniginė. Jokiu kitokiu būdu prizai nėra išmokami.

3.5. Su akcijos laimėtojais Organizatorius susisieks atsiųsdamas pranešimą laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

3.6. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

3.7. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt

4.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.