1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
         1.1. Akcija „Bonus TAU kasdien“ vyks nuo 2018 m. spalio 22 - 28 d. imtinai (spalio 26 - 28 d. laimėtojai bus nustatyti spalio 29 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).
         1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
         1.3. Akcijoje dalyvauja  akcijos laikotarpiu pirkti 1, 2, 5, 10 ir 20 EUR bilietai iš interneto svetainės www.loto.lt skyriaus „Momentinės e-loterijos“ esančių loterijų, kurie nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo.
         1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos turinys
         2.1. Kiekvieną dieną, pradedant nuo š.m. spalio 22 d., atsitiktiniu būdu bus išrenkami penki  žaidėjai, kurių praėjusią dieną pirktas bet kuris 1, 2, 5, 10 ar 20 EUR vertės loterijos bilietas iš interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“ esančių loterijų, nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Minėti žaidėjai automatiškai dalyvaus akcijoje ir atitinkamai pagal bilieto kainą galės laimėti 10, 20, 50, 100 arba 200 EUR, kuriais bus papildyta žaidėjo paskyros  piniginė.

3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos ir jos laimėtojų nustatymo tvarka
          3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu perka 1, 2, 5, 10 ar 20 EUR vertės bilietus iš interneto svetainės www.loto.lt skyriaus „Momentinės e-loterijos“ esančių loterijų (kitų svetainėje www.loto.lt platinamų loterijos bilietų pirkimas akcijos rezultatams įtakos neturi ir tie bilietai akcijoje nedalyvauja). Vieno žaidėjo akcijoje dalyvaujančių bilietų skaičius nėra ribojamas. Vienas žaidėjas turi teisę laimėti daugiau nei vieną akcijos prizą.
          3.2. Iš visų žaidėjų bilietų, kurie pagal šias taisykles dalyvauja akcijoje, kiekvieną akcijos dieną bus atrinkti penki, po vieną iš kiekvienos bilietų kainų grupės, t.y. vienas 1 euro vertės bilietas, vienas 2 eurų vertės bilietas ir t.t..
          3.3. Akcijos prizas yra 10 kartų didesnė pinigų suma, nei kainavo nupirktas akcijoje dalyvavęs loterijos bilietas, t.y.  už 1 euro vertės bilietą - 10 eurų prizas, už 2 eurų vertės bilietą - 20 eurų, už 5 eurų vertės bilietą - 50 eurų, už 10 eurų vertės bilietą - 100 eurų ir už 20 eurų  vertės bilietą - 200 eurų. Kiekvieną dieną bus laimima po vieną kiekvienos bilietų kainų grupės prizą (iš viso per 7 akcijos dienas 35 prizai: 7 vnt.  – 10 eurų, 7 vnt. – 20 eurų, 7 vnt. – 50 eurų, 7 vnt.– 100 eurų ir 7 vnt. – 200 eurų). Prizai bus išmokami laimėtojams tokia tvarka: sekančią darbo dieną po laimėjimo nustatymo laimėjimo suma bus papildoma laimėjusio žaidėjo paskyros interneto svetainėje www.loto.lt piniginė. Jokiu kitokiu būdu prizai nėra išmokami.
          3.4. Akcijoje dalyvauja tik tie žaidėjai, kurie savo www.loto.lt paskyroje yra identifikavę savo tapatybę.
          3.5. Su akcijos laimėtojais Organizatorius susisieks atsiųsdamas pranešimą nurodytu laimėtojo paskyroje el. pašto adresu.
          3.6. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
          3.7. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Baigiamosios nuostatos
          4.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
          4.2. Akcijos organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose nustatytus duomenis.
          4.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.