Akcijos „Dovanok loterijos bilietą ir laimėk 3 x 100 Eur“

TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1. Akcija „Dovanok loterijos bilietą ir laimėk 3 x 100 Eur“ vyks nuo 2016 m. gruodžio 19 d. iki 2017 m. sausio 1 d. 24:00 val. (laimėtojo nustatymo data yra 2017 m. sausio 2 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).

2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

3. Akcijoje dalyvauja www.loto.lt svetainės vartotojai, akcijos laikotarpiu dovanoję kitam (-iems) asmeniui (-ims) (nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jau turi žaidėjo paskyrą, ar jos neturi) bent vieną bet kurios iš loterijų – „Teleloto“, „Vikingų logo“ arba „Eurojackpot“ bilietą, naudojantis minėtoje svetainėje veikiančiu loterijos bilietų dovanojimo funkcionalumu.

4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų akcijos dalyvių bus atrinkti trys laimėtojai, kuriems atiteks piniginiai prizai po 100 Eur.

Akcijos prizai

6. Akcijai įsteigti trys piniginiai prizai po 100 Eur, kurie laimėtojams bus pervesti į jų asmenines www.loto.lt svetainės paskyras, iš kurių buvo padovanoti bilietai.

7. Piniginiai prizai laimėtojams bus pervesti per 14 d. nuo akcijos pabaigos. Apie tai laimėtojai bus informuoti el. paštu.

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

8. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja bet kuris www.loto.lt vartotojas, akcijos laikotarpiu dovanojęs kitam (-iems) asmeniui (-ims) bent vieną bet kurios iš loterijų – „Teleloto“, „Vikingų logo“ arba „Eurojackpot“ bilietą, naudojantis www.loto.lt loterijos bilietų dovanojimo funkcionalumu.

9. Už teisingų savo ir dovanojamų bilietų gavėjo kontaktinių duomenų pateikimą svetainės www.loto.lt asmeninėje paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

Laimėtojų nustatymo tvarka

10. Akcijos laimėtojai bus renkami 2017 m. sausio 2 d., naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:

10.1.Kiekvieną kartą www.loto.lt vartotojui nupirkus loterijos bilietą kaip dovaną (naudojantis dovanojimo funkcionalumu www.loto.lt svetainėje) jo pirkimas fiksuojamas kaip atskiras įrašas. Šie įrašai numeruojami eilės tvarka (chronologiškai pagal dovanojamų bilietų krepšelio apmokėjimo laiką).

10.2.Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 3 skaičius. Šiuos 3 atsitiktiniu būdu atrinktus skaičius atitinkantys vartotojai yra skelbiami akcijos laimėtojais.

11. Akcijos prizų laimėtojai bus skelbiami loterijos interneto puslapyje www.loto.lt.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

12. Laimėti piniginiai prizai akcijos laimėtojams bus pervesti į jų asmenines paskyras www.loto.lt svetainėje per 14 d. nuo akcijos pabaigos. Organizatorius apie prizo išmokėjimą laimėtojus informuos el. paštu.

13. Prizai išmokami tik į www.loto.lt esančią žaidėjo paskyrą, iš kurios buvo pirktas dovanojamas loterijos bilietas. Į kitų vartotojų paskyras piniginis prizas negali būti išmokamas. Grynaisiais prizas taip pat neišmokamas.

Baigiamosios nuostatos

14. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą ir pavardę savo svetainėje www.loto.lt. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

15. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

16.  Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.