AKCIJOS „Dovanok loterijos bilietą ir laimėk kvietimus į kiną“

TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1. 1. Reklaminė akcija (toliau – akcija) „Dovanok loterijos bilietą ir laimėk kvietimus į kiną“ vyks nuo 2017 m. vasario 09 d. 09:00 val. iki 2017 m. vasario 14 d. 14:00 val. (laimėtojų nustatymo data yra 2017 m. vasario 14 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt)

2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius)

3. Akcijoje dalyvauja www.loto.lt svetainės vartotojai, akcijos laikotarpiu dovanoję kitam (-iems) asmeniui (-ims) (nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jau turi žaidėjo paskyrą, ar jos neturi) bent vieną bet kurios iš loterijų – „Teleloto“, „Vikingų logo“ arba „Eurojackpot“ bilietą, naudojantis minėtoje svetainėje veikiančiu loterijos bilietų dovanojimo funkcionalumu.

4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys ir prizai

5. 5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų akcijos dalyvių bus atrinkti penki laimėtojai, kuriems atiteks po du 6,50 Eur vertės kuponus apsilankyti „Forum Cinemas“ kino teatre.

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

6. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja bet kuris www.loto.lt vartotojas, akcijos laikotarpiu dovanojęs kitam (-iems) asmeniui (-ims) bent vieną bet kurios iš loterijų – „Teleloto“, „Vikingų logo“ arba „Eurojackpot“ bilietą, naudojantis www.loto.lt loterijos bilietų dovanojimo funkcionalumu.

7. Už teisingų savo ir dovanojamų bilietų gavėjo kontaktinių duomenų pateikimą svetainės www.loto.lt asmeninėje paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

Laimėtojų nustatymo tvarka

8. Akcijos laimėtojai bus renkami 2017 m. vasario 14 d. nuo 14:00 val. naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:

8.1. Kiekvieną kartą www.loto.lt vartotojui nupirkus loterijos bilietą kaip dovaną (naudojantis dovanojimo funkcionalumu www.loto.lt svetainėje) jo pirkimas fiksuojamas kaip atskiras įrašas. Šie įrašai numeruojami eilės tvarka (chronologiškai pagal dovanojamų bilietų krepšelio apmokėjimo laiką).

8.2. Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 5 skaičius. Šiuos 5 atsitiktiniu būdu atrinktus skaičius atitinkantys vartotojai yra skelbiami akcijos laimėtojais.

9. Akcijos prizų laimėtojai bus skelbiami loterijos interneto puslapyje www.loto.lt.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

10. Prizai akcijos laimėtojams bus atsiųsti PDF formatu į jų asmeninėse www.loto.lt paskyrose nurodytą el. paštą per 2 d. nuo akcijos pabaigos.

11. Prizai į pinigus nekeičiami.

Baigiamosios nuostatos

12. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą ir pavardę savo svetainėje www.loto.lt. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytų jo asmens duomenų, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

13. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

14. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.