Akcijos „Dvigubai papildyk piniginę!

TAISYKLĖS

 

 1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
  1.1. Akcija „Dvigubai papildyk piniginę!“ vyks sausio 14 – 20 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
  1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
  1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną loterijos bilietą interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „TV loterijos“ ir yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.
  1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
   
 2. Akcijos turinys
  2.1. Atsitiktiniu būdu 10 atrinktų žaidėjų kasdien akcijos laikotarpiu bus grąžinta pinigų suma, dvigubai didesnė nei tos dienos interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „TV loterijos“ esančių loterijų bilietams įsigyti, išleista pinigų suma.
   
 3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
  3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu (konkretų savaitgalį) nusiperka bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyriaus „TV loterijos“.
  3.2. Dvigubai didesnė pinigų suma išleista akcijos metu (konkrečią dieną) nurodytiems loterijų bilietams grąžinama pervedant į žaidėjo paskyros piniginę interneto svetainėje www.loto.lt.
  3.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
  3.4. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
   
 4. Baigiamosios nuostatos
  4.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
  4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.