1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1. Akcija „Karališkas BLITZ LOTO turnyras“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2021 m. birželio 17 d. iki 2021 m. liepos 7 d..
1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Akcijoje dalyvauja ir prizus (toliau – Premijas) gauti pretenduoja asmenys įvykdę 2.1. punkte nurodytas sąlygas.

2. Akcijos turinys, Premijos ir laimėjimo sąlygos
2.1. Akcijos dalyviai, norėdami pretenduoti į Akcijos prizus turi įgyvendinti sąlygas keliamas testuotojams arba pramogautojams. Įgyvendinus abi sąlygas žaidėjas pretenduoja į abiem grupėms skiriamus prizus.
2.1.1. Testuotojai turi išbandyti visus 9 (devynis) 2.2 punkte nurodytus turnyro žaidimus.
2.1.2. Pramogautojai turi išleisti iš viso bent 10 (dešimt) eurų 2.2. punkte nurodytiems turnyro žaidimams. Pramogautojams nebūtina sužaisti visus turnyro žaidimus.
2.2. Akcijoje dalyvaujantys BLITZ LOTO turnyro žaidimai:

Eil. Nr. ŽAIDIMO PAVADINIMAS
1. Drakono turtai
2. Akvariumas
3. Pinigų sūkurys
4. Sėkmės 7
5. Safyrų spindesys
6. Laimėjimų mechanika
7. Sėkmės giria
8. Džiunglių lobiai
9. Auksakasiai

2.3. Akcijos didysis prizas – skrydis oro balionu dviem, kurio vertė 180,99 Eur be PVM. Jį laimėti pretenduoja abi žaidėjų grupės. Akcijos Premijos skirstomos į dvi grupes: testuotojams ir pramogautojams:

Testuotojai

Pramogautojai

Prizas

Laimėtojų skaičius

Prizas

Laimėtojų skaičius

5000 BLITZ taškų

1

10000 BLITZ taškų

1

4500 BLITZ taškų

1

9000 BLITZ taškų

1

4000 BLITZ taškų

1

8000 BLITZ taškų

1

3500 BLITZ taškų

1

7000 BLITZ taškų

1

3000 BLITZ taškų

1

6000 BLITZ taškų

1

2500 BLITZ taškų

1

5000 BLITZ taškų

1

2000 BLITZ taškų

1

4000 BLITZ taškų

1

1500 BLITZ taškų

1

3000 BLITZ taškų

1

1000 BLITZ taškų

1

2000 BLITZ taškų

1

500 BLITZ taškų

1

1000 BLITZ taškų

1

450 BLITZ taškų

10

900 BLITZ taškų

10

400 BLITZ taškų

10

800 BLITZ taškų

10

350 BLITZ taškų

10

700 BLITZ taškų

10

300 BLITZ taškų

10

600 BLITZ taškų

10

250 BLITZ taškų

10

500 BLITZ taškų

10

200 BLITZ taškų

10

400 BLITZ taškų

10

150 BLITZ taškų

30

300 BLITZ taškų

30

VISO

100

 

100

 
2.4. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.

2.5. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka
3.1. 100 (vienam šimtui) Akcijos dalyvių, kurie įgyvendino Testuotojų grupei keliamas sąlygas, nurodytas 2.1.1. punkte, atsitiktiniu būdu bus priskirtos 2.3. punkte nurodytos Premijos. 100 (vienam šimtui) Akcijos dalyvių, kurie įgyvendino Pramogautojų grupei keliamas sąlygas, nurodytas 2.1.2. punkte, atsitiktiniu būdu bus priskirtos 2.3. punkte nurodytos Premijos. Premijos pervedamos į www.loto.lt žaidėjų paskyras. Laimėtojų nustatymas:

Akcijos laikotarpiai

Akcijos laimėtojų nustatymo datos

Akcijos laimėtojų skaičius

Akcijos laimėtojams skiriamas prizas

2021.06.17 – 2021.07.07

2021.07.08

200

150 – 10000 BLITZ taškų

2021.06.17 – 2021.07.07

2021.07.08

1

Skrydis oro balionu dviem

 

3.2. Laimėjimas gali būti išmokėtas tik laimėtojui įvykdžius 2.1. punkte nurodytas sąlygas. Kitiems asmenims laimėtojo Premija negali būti išmokama.
3.3. Organizatorius su akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai. Skrydžio oro balionu laimėtojui dovanų kuponas su prizu bus atsiųstas elektroniniu paštu. Prizas negali būti išmokamas pinigais ar keičiamas į kitokį prizą.
3.4. BLITZ taškus žaidėjas gali keisti tik į BLITZ Eurus, kuriuos gali panaudoti BLITZ žaidimų (BLITZ LOTO ar SUPERLOTO TV žaidimų) bilietų pirkimui. Šių pinigų negalima pervesti nei į asmeninę žaidėjo sąskaitą, nei į žaidėjo piniginę.
3.5. Premijos galiojimo terminas aprašytas lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse (https://loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles). Pasibaigus šiam nurodytam terminui, Akcijos dalyvis nebegali panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
3.6. Žaidėjo piniginėje esančių Premijų panaudojimo galimybės aprašytos lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse (https://loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles).
3.7. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijos organizatoriaus darbuotojai.
4.2. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.loto.lt.
4.3. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai žaidėjus.
4.4. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.