Akcijos „Kasdien laimi visi“

TAISYKLĖS
 

 1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
       1.1. Akcija „Kasdien laimi visi“ vyks kasdien nuo 2018 m. lapkričio 24 d. iki lapkričio 30 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
       1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
       1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (konkrečią akcijos dieną) pirkę bent vieną loterijos bilietą interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“.
       1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
   
 2. Akcijos turinys
        2.1. Akcijos dalyviui bus grąžinta pinigų suma, lygi akcijos laikotarpiu (konkrečią akcijos dieną) interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ esančių loterijų bilietams įsigyti išleistai pinigų sumai, jeigu visi to paties akcijos dalyvio įsigyti nurodyti loterijos bilietai nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Jeigu vienas ar daugiau iš akcijos laikotarpiu (konkrečią akcijos dieną) įsigytų nurodytų loterijų bilietų laimės bent vieną loterijos laimėjimą, akcijos dalyviui jokia pinigų suma pagal šią akciją nebus grąžinama.
   
 3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
        3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu (konkrečią akcijos dieną) nusiperka bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyrių „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“.
        3.2. Jei akcijos metu (konkrečią akcijos dieną) bent vienas žaidėjo įsigytas nurodytų loterijų bilietas buvo laimingas (laimėtas piniginis prizas), toks žaidėjas toliau nedalyvauja akcijoje ir pinigai už visus akcijos laikotarpiu (konkrečią akcijos dieną) įsigytus nurodytų loterijų bilietus nėra grąžinami.
        3.3. Pinigai už akcijos metu įsigytus nurodytų loterijų bilietus, iš kurių nei vienas nebuvo laimingas (nelaimėtas joks piniginis prizas), žaidėjams bus grąžinami per 5 darbo dienas po kiekvienos akcijos dienos, grąžinamą sumą pervedant į žaidėjo paskyros interneto svetainėje www.loto.lt piniginę.
        3.4. Laimėjimas į žaidėjo piniginę išmokamas tik tuomet, kai žaidėjo tapatybė yra patvirtinta pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas. Jei tarp nustatytų laimėtojų yra žaidėjai, kurių tapatybė nepatvirtinta, jie gali kreiptis į organizatorių ir atlikę asmens tapatybė identifikaciją, per 5 d.d. galės gauti jiems priklausantį laimėjimą.
        3.5. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
        3.6. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
   
 4. Baigiamosios nuostatos
         4.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
         4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.