Akcijos „Kortų karalius savaitgalį laimi visi“
TAISYKLĖS

 1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
       1.1. Akcija „Kortų karalius – savaitgalį laimi visi“ vyks savaitgalį nuo 2019 m. balandžio 27 d. iki balandžio 28 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
       1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
       1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) pirkę bent vieną loterijos „Kortų karalius“ bilietą interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“ ir yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.
       1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
   
 2. Akcijos turinys
       2.1. Akcijos dalyviui bus grąžinta pinigų suma, lygi akcijos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“ loterijos „Kortų karalius“ bilietams įsigyti išleistai pinigų sumai, jeigu visi to paties akcijos dalyvio įsigyti nurodyti loterijos bilietai nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Jeigu vienas ar daugiau iš akcijos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) įsigytų nurodytų loterijų bilietų laimės bent vieną loterijos laimėjimą, akcijos dalyviui jokia pinigų suma pagal šią akciją nebus grąžinama.
   
 3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
       3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) iš interneto svetainės www.loto.lt skyriaus „Momentinės e-loterijos“ nusiperka bent vieną loterijos „Kortų karalius“ bilietą ir yra pasitvirtinęs asmens tapatybę.
       3.2. Jei akcijos metu bent vienas žaidėjo įsigytas nurodytos loterijos bilietas buvo laimingas (laimėtas piniginis prizas), toks žaidėjas toliau nedalyvauja akcijoje ir pinigai už visus akcijos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) įsigytus nurodytos loterijos bilietus nėra grąžinami.
       3.3. Pinigai už akcijos metu įsigytus nurodytos loterijos bilietus, iš kurių nei vienas nebuvo laimingas (nelaimėtas joks piniginis prizas), žaidėjams bus grąžinami per 5 darbo dienas, grąžinamą sumą pervedant į žaidėjo paskyros piniginę interneto svetainėje www.loto.lt.
       3.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
       3.5. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
   
 4. Baigiamosios nuostatos
       4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
       4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.