Akcijos „Laimėk 5 Maxima dovanų korteles“ taisyklės
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos „Laimėk 5 Maxima dovanų korteles“ (toliau – akcija) organizatorius yra UAB „PERLAS NETWORK“. 
1.2. Akcija vyksta nuo 2020 11 30  iki 2020 12 07 9 val. (imtinai). 
1.3. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus UAB „PERLAS NETWORK“, taip pat UAB „OLIFĖJA“ ir „EULOTO“,  UAB darbuotojus.  Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas akcijoje, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.
 
2. Akcijos prizas
2.1. Akcijos prizas (toliau – prizas) – 5 vnt. Maxima dovanų kortelių, kurių vienos vertė 50 eur.
2.2. Iš viso numatoma išdalinti 5 prizus.
2.3. Prizas į kitas prekes ir pinigus nekeičiamas bei negrąžinimas atgal.
 
3. Akcijos sąlygos
3.1. 2020 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 04 d (imtinai)  PERLAS LOTERIJOS profilyje socialiniame tinkle „Facebook“, kiekvieną dieną bus paskelbtas konkursas, kviečiantis pažymėti LIKE arba LOVE priklausomai, kuris dalykas patinka. 
3.2. 2020 m. gruodžio 1 d. – gruodžio 07 d. atsitiktiniu būdu kiekvieną darbo dieną bus išrenkama po 1 laimėtoją. Laimėtojas laimės prizą 50,00 eurų vertės Maximos dovanų kortelę.
3.3. Laimėtojas bus skelbiamas kitą darbo dieną: gruodžio 1 dieną, gruodžio 2 dieną, gruodžio 3 dieną, gruodžio 4 dieną. Gruodžio 4-6 dienų laimėtojas bus skelbiamas gruodžio 7 dieną, PERLAS LOTERIJOS profilyje, socialiniame tinkle „Facebook“. 
3.4. Nerekomenduojama šioje akcijoje dalyvauti asmenims, jaunesniems nei 16 metų. 
 
4. Prizo įteikimas
4.1. Prizo laimėtojai iki 2020 m. gruodžio 14 d. (imtinai) turi susisiekti su UAB „PERLAS NETWORK“ atstovais privačia žinute PERLAS LOTERIJOS profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.
4.2. Prizo laimėtojas UAB „PERLAS NETWORK“ turi pateikti savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatytas prizas, bei telefono numerį.
4.3. Akcijos prizas laimėtojui bus pristatytas per kurjerių tarnybą iki 2021 m. sausio 1 d.
 
5. Kitos sąlygos
5.1. Akcijos organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti akcijos taisykles ir/ar nutraukti akciją, informuodamas apie tai interneto svetainėje www.loto.lt.
5.2. Akcijos organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu akcijoje.
5.3. Akcijos dalyviai, dalyvaudami akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys ir kita informacija būtų tvarkomi akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
5.4. Asmenys, dalyvaujantys akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.