1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Laimėk dvigubai daugiau nei išleidai, pirkdamas VIKINGLOTTO internetu“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. 18:59 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 4 savaites:

  • 1 savaitė, 1326 tiražas – 2018 m. rugpjūčio 2-8 d. (imtinai)
  • 2 savaitė, 1327 tiražas – 2018 m. rugpjūčio 9-15 d. (imtinai)
  • 3 savaitė, 1328 tiražas – 2018 m. rugpjūčio 16-22 d. (imtinai)
  • 4 savaitė, 1329 tiražas – 2018 m. rugpjūčio 23-29 d. (imtinai)

Kiekvieną akcijos savaitę bus renkama po 100 (vieną šimtą) laimėtojų (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkti 400 (keturi šimtai) laimėtojų. Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2018 m. rugpjūčio 9 d., 16 d., 23 d. ir 30 d.

1.2. Akcijos organizatorius – UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, akcijos laikotarpiu įsigiję bent vieną „Vikinglotto“ bilietą internetu ar naudojantis PERLAS mobiliąja programėle, kuris(-ie) einamojo tiražo metu nebus nieko laimėjęs. Akcijoje nedalyvauja Sisteminiu bilietų pirkimo būdu pirkti bilietai. 

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

 

2. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka

2.1. Akcijos dalyviui bus grąžinta du kartus didesnė pinigų suma nei pirkto bilieto vertė t.y. jei pirktas:

  • Paprastas „Vikinglotto“ bilietas, kurio kaina 1,5 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 3 Eur;
  • „Vikinglotto“ PLIUS, kurio kaina 4,5 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 9 Eur;
  • Sindikatas 10, kurio kaina 3 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 6 Eur;
  • Sindikatas 50, kurio kaina 15 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 30 Eur.

2.2. Akcijos laimėtojų nustatymo dienomis, speciali komisija sudaro sąrašą iš visų tai akcijos savaitei internetu nupirktų, tačiau nieko nelaimėjusių „Vikinglotto“ bilietų. Akcijoje nedalyvauja sisteminiu bilietų pirkimo būdu pirkti bilietai.

2.3. Kiekvienas internetu nupirktas „Vikinglotto“ bilietas fiksuojamas atskiru įrašu prie jo nurodant www.loto.lt vartotoją, kuris šį bilietą įsigijo, bei bilieto pirkimo datą ir laiką.

2.4. Šie įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio tą akcijos savaitę internetu nupirkto, tačiau nieko nelaimėjusio „Vikinglotto“ bilieto.

2.5. Jeigu vienu krepšeliu (užsakymu) perkami keli „Vikinglotto“ bilietai, tuomet šis pirkimas fiksuojamas keliais atskirais įrašais prie kiekvieno nurodant tą patį pirkėją. (pvz., jei vienu krepšeliu įsigyjami 3 vnt. „Vikinglotto“ bilietų, toks pirkimas sąraše bus įtrauktas tris kartus ties kiekviena eilute nurodant tą patį pirkėją ir jam priskiriant tris eilės tvarka vienas po kito einančius eilės numerius).

2.6. Akcijoje dalyvauja tik tos savaitės einamajam tiražui skirti bilietai. T.y. jei pirmą akcijos savaitę (2018 m. rugpjūčio 2-8 d.) vartotojas internetu įsigyja „Vikinglotto“ bilietą, jis dalyvauja tik 1-os savaitės laimėti pretenduojančių žaidėjų sąraše.

2.7. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 100 (vieną šimtą) skaičių. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys vartotojai yra skelbiami akcijos laimėtojais.

2.8. Akcijos prizo laimėtojai skelbiami loterijos svetainėje www.loto.lt.

2.9.Laimėtojai bus informuoti el. paštu artimiausią darbo dieną. Laimėjimas į žaidėjo piniginę www.loto.lt paskyroje bus pervestas artimiausią darbo dieną po laimėtojų nustatymo.

 

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt. Visi pakeitimai galios tik tiems tiražams, kurie vyks po tokių sąlygų pakeitimo.

3.2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja loterijos „Vikinglotto“ taisyklės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.