1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
    1.1. Akcija „LAIMĖK E-PASPIRTUKĄ!“ vyks nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2018 m. liepos 29 d. (imtinai). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
    1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
    1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę loterijos bilietus iš interneto svetainės www.loto.lt skyrių „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“.
    1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos turinys
    
2.1. 3 žaidėjai, kurie atitiks šias sąlygas: akcijos laikotarpiu interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ platinamiems loterijų bilietams bus išleidę daugiausiai pinigų gaus po vieną elektrinį paspirtuką „XIAOMI MI SCOOTER“.

3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
   
3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną iš interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ platinamų loterijų bilietų.
   3.2. Akcijos laikotarpiu 3 aktyviausi žaidėjai gaus po vieną elektrinį paspirtuką „XIAOMI MI SCOOTER“.
   3.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi akcijos dalyviai.
   3.4. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Akcijos prizų išdavimo tvarka
   
4.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo liepos 30 d. atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu. 
   4.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šioje akcijoje, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@loto.lt arba telefonu 8 52 751 751 per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kurioje Organizatoriaus atstovybėje atsiims prizą:

  • Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;

  • Kaune, Studentų g. 3a;

  • Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2;

  • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26;

  • Klaipėdoje, Šaulių g. 56.

   4.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.
   4.4. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus.
   4.5. Atsiimant prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas svetainėje www.loto.lt, „Perlo“ loterijų „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose. 
   4.6. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.1. punkte 

5. Baigiamosios nuostatos
    5.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
    5.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.