1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
 
1.1. Akcija „Laimi visi“ vyks nuo 2018 m. gegužės 25 d. 15:00 val. iki 2018 m. gegužės 27 d. 23:59 val. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).
1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“ esančių loterijų.
1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
 
2. Akcijos turinys
 
2.1. Akcijos dalyviui bus grąžinta pinigų suma, lygi akcijos laikotarpiu interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“ esančių loterijų bilietams įsigyti išleistai pinigų sumai, jeigu visi to paties akcijos dalyvio įsigyti nurodyti loterijos bilietai nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Jeigu vienas ar daugiau iš akcijos laikotarpiu įsigytų nurodytų loterijų bilietų laimės bent vieną loterijos laimėjimą, akcijos dalyviui jokia pinigų suma pagal šią akciją nebus grąžinama.
 
3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
 
3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“ esančių loterijų.
3.2. Jei akcijos metu bent vienas žaidėjo įsigytas nurodytų loterijų bilietas buvo laimingas (laimėtas piniginis prizas), toks žaidėjas toliau nedalyvauja akcijoje ir pinigai už visus akcijos laikotarpiu įsigytus nurodytų loterijų bilietus nėra grąžinami. Ši sąlyga galioja visiems to žaidėjo pirktiems bilietams (ir piniginius prizus laimėjusiems, ir piniginių prizų nelaimėjusiems). 
3.3. Pinigai už akcijos metu įsigytus nurodytų loterijų bilietus, kurių nė vienas nebuvo laimingas (nelaimėtas joks piniginis prizas), žaidėjams bus grąžinami iki 2018 m. birželio 1 d. imtinai, grąžinamą sumą pervedant į žaidėjo paskyros interneto svetainėje www.loto.lt piniginę.
3.4. Akcijos dalyvis, kuriam grąžinamų pinigų suma yra lygi arba didesnė nei 100 EUR (vienas šimtas eurų), norėdamas gauti grąžinamus pinigus, privalo užpildyti Akcijos Organizatoriaus pateiktą anketą. Anketa akcijos dalyviui išsiunčiama Žaidėjo paskyroje nurodytu elektroniniu paštu pasibaigus akcijai. Grąžintina suma pervedama per 5 darbo dienas po to, kai Organizatorius gauna tokio akcijos dalyvio užpildytą anketą.
3.5. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
3.6. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
 
4. Baigiamosios nuostatos
 
4.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.