1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
         1.1. Akcija „Papildyk piniginę 100 eurų!“ vyks spalio 8 – 14 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
         1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
         1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną loterijos bilietą interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „TV loterijos“.
         1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
   
 2. Akcijos turinys
         2.1. Atsitiktiniu būdu 5 atrinkti žaidėjai, akcijos laikotarpiu įsigiję nors vieną bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „TV loterijos“ esančių loterijų bilietų – laimės 100 eurų vertės žaidėjo paskyros www.loto.lt piniginės papildymą.
   
 3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
         3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyriaus „TV loterijos“.
         3.2. 5 atsitiktinai sistemos atrinktų žaidėjų interneto svetainėje www.loto.lt piniginės bus papildytos po 100 eurų vertės prizais.
         3.3. Akcijoje gali dalyvauti tik tiek žaidėjai, kurie yra nustatę savo asmens tapatybę savo www.loto.lt paskyroje.
         3.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
         3.5. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
   
 4. Baigiamosios nuostatos
         4.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
         4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

________________________________________