1. Bendrosios nuostatos

1.1. Akcijos „PIRK 3 TELELOTO BILIETUS IR LAIMĖK “ (toliau – akcija) organizatorius yra UAB PERLAS NETWORK.

1.2 Ši akcija skirstoma į tokius laikotarpius:

I Laikotarpis: nuo 2020 06 15 iki 2020 06 28 (imtinai),

II Laikotarpis: 2020 07 05 iki 2020 07 18 (imtinai).

1.3 Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus akcijos organizatoriaus, UAB PERLAS NETWORK, taip pat UAB OLIFĖJA ir EULOTO,  UAB darbuotojus  bei jų šeimos narius (tėvai, vaikai, broliai, seserys, sutuoktiniai).

1.4 Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas akcijoje, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.

 

2. Akcijos prizas

2.1 Akcijos prizai (toliau – prizas) – dovanų kuponas 1 vnt. vertė: 50 Eur be PVM (CIRCLE K arba VIADA).

2.2.I Laikotarpio prizas - HUAWEI P SMART išmanusis telefonas (vertė 194 Eurbe PVM);

      II Laikotarpio prizas - LENOVO TAB E7 planšetinis kompiuteris (vertė 60 Eur be PVM).

2.3 Iš viso numatoma išdalinti 14 vnt.: 12 vnt. Akcijos prizų ir 2 vnt. Laikotarpio prizus: bendra akcijos bei laikotarpių prizų vertė - 854 Eur be PVM.

2.4 Prizas į pinigus nekeičiamas bei negrąžinimas atgal.

 

 

3. Akcijos sąlygos

3.1 Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt žaidėjai, per vieną akcijos laikotarpį vienu užsakymu (krepšeliu) pirkę ir (arba) dovanoję ne mažiau kaip 3 vnt. loterijos „Teleloto“ bilietų. Tame pačiame krepšelyje gali būti ir kitų loterijų bilietų, tačiau norint dalyvauti akcijoje atsižvelgiama tik į perkamus ir (arba) dovanojamus „Teleloto“ bilietus.

3.2 Akcijoje dalyvauja ir prenumeratos tipo bilietai (skaičiuojant bilietų kiekį, kiek bilietų buvo krepšelyje mokėjimo momentu, o ne kiekį, kuris dalyvaus viename tiraže).

3.3 Akcijoje dalyvauja ir bilietai pirkti, kaip dovana. T.y. jei dovanojamų bilietų krepšelyje yra 3 ir daugiau „Teleloto“ bilietų, akcijoje dalyvauja ir prizus laimėti pretenduoja juos pirkęs, o ne kaip dovaną gavęs žaidėjas.

3.4 Akcijoje dalyvauja asmenys, atlikę 3.1 punkte nurodytus veiksmus ir patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t.y. Organizatoriui yra žinomas naudotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.

3.5 Taisyklėse nurodytais akcijos laikotarpiais, kas savaitę speciali komisija sudaro akcijos dalyvių sąrašus su eile įrašų, kuriuose fiksuojama vieno užsakymo (krepšelio) informacija.

3.6 Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių kiekviename sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka laimėtojus sekančia tvarka:

 

LAIKOTARPIS

LAIMĖTOJŲ TRAUKIMO DATA

PRIZAS

2020 06 15 – 2020 06 21

 

2020 06 22

2 VIADA dovanų kuponai 50 Eur, 1 CIRCLE K dovanų kuponas 50 Eur be PVM

2020 06 22 – 2020 06 28

 

2020 06 29

3 vnt. CIRCLE K 50 Eur be PVM

2020 06 15 – 2020 06 28

2020 06 29

HUAWEI P SMART išmanusis telefonas

2020 07 05 – 2020 07 12

2020 07 13

3 vnt. CIRCLE K 50 Eur be PVM

2020 07 13 – 2020 07 18

2020 07 20

3 vnt. CIRCLE K 50 Eur be PVM

2020 07 05 – 2020 07 18

2020 07 20

LENOVO TAB E7 planšetinis kompiuteris

 

 

4. Prizo įteikimas

4.1 Prizai laimėtojams išduodami atstovybėse, iš anksto suderinus, kurioje atstovybėje laimėtojas pageidauja atsiimti prizus. Prizai išmokami tik tiems žaidėjams, kurie yra patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y., kai akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.

4.2 Laimėtojas laimėtą prizą atsiimti privalo per 14 d. d. nuo laimėjimo paskelbimo dienos.

4.3 Apie laimėjimą Organizatorius praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo, atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

4.4   Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

4.5   Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4.6   Laimėtojai neatsiėmę prizo per 4.2 punkte nurodytą laiką netenka teisės į prizą.

 

5. Kitos sąlygos

5.1 Akcijos organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti akcijos taisykles ir/ar nutraukti akciją, informuodamas apie tai interneto svetainėje www.loto.lt.

5.2 Akcijos dalyviai, dalyvaudami akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys ir kita informacija būtų tvarkomi akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

5.3 Asmenys, dalyvaujantys akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

5.4 Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.