AKCIJOS ,,PIRK INTERNETU IR LAIMĖK SKRENDU.LT IR BALTIC TOURS DOVANŲ KUPONUS"  TAISYKLĖS
 
1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis:  2022 m. sausio 3-16 d.
1.2. Akcijos sąlyga: Dalyvauti Akcijoje ir laimėti Prizus pretenduoja visi nauji bei esami, registruoti ir tapatybę patvirtinę www.loto.lt žaidėjai akcijos laikotarpiu prisijungę svetainėje www.loto.lt ir įsigiję bet kurios tiražinės loterijos arba BLITZ žaidimų bilietų už 1 (vieną) eurą ar daugiau.
1.3. Skiriami Prizai: Visi asmenys, įvykdę 1.2. punkte minimas sąlygas, tampa akcijos pretendentais laimėti Prizus. Akcijos Prizai, laimėtojų skaičius ir nustatymo tvarka:
 
 
 
 
1.4. 1.3. punkte nurodyta Akcijos laimėtojų nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka atitinkamai aukščiau esančioje lentelėje laimėtojų skaičiaus skiltyje nurodytą kiekį asmenų. Šį skaičių sąraše atitinkantis Akcijos dalyvis yra skelbiamas Prizo laimėtoju. 
1.5. Akcijos dalyvių skaičius neribojamas.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
2.2. Pretenduoja gauti Prizą visi įvykdę 1.2. punkte nurodytas sąlygas, svetainėje www.loto.lt paskyras užregistravę, tapatybę patvirtinę  (pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas) asmenys ir PERLAS mobiliosios programėlės vartotojai, kurie įvykdė specialiąsias Akcijos sąlygas.
2.3. Akcijos Prizas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo laimėtojo atsiųsto prizo priėmimo-perdavimo akto dienos pristatomas laimėtojui jo nurodytu adresu. Jei laimėtojas nuo laimėjimo fakto per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų neatsiuntė prizo priėmimo-perdavimo akto ir nenurodė prizo pristatymo adreso jis netenka teisės į laimėjimą.
2.4. Kitiems asmenims ir kitais būdais Prizas negali būti išduodamas.
2.5. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai.
2.6. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko Akcijos organizavimo, Prizo pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
2.7. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į Prizą.
2.8. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.9. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.loto.lt. 
2.10. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusiu su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai žaidėją.
2.11. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.