1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Pirk TELELOTO internetu – laimėk papildomus prizus!“ vyks nuo 2018 m. birželio 17 d. iki 2018 m. liepos 14 d. (imtinai). Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 4 savaites:

  • Savaitė nr. 1: 2018 m. birželio 17 –  birželio 23 d. (imtinai)
  • Savaitė nr. 2: 2018 m. birželio 24 d. – birželio 30 d. (imtinai)
  • Savaitė nr. 3: 2018 liepos 1 d. – liepos 7 d. (imtinai)
  • Savaitė nr. 4: 2018 m. liepos 8 d. – liepos 14 d. (imtinai).

Iš kiekvienos akcijos savaitės bus renkama po vieną laimėtoją (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkti keturi laimėtojai). Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2018 m. birželio 25 d., liepos 2 d., liepos 9 d. ir liepos 16 d.

1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, aukščiau nurodytomis savaitėmis įsigiję ne mažiau kaip 3 vnt. „Teleloto“ bilietų internetu (taip pat ir naudojantis PERLAS mobiliąja programėle).

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai, dalyvavimo sąlygos ir laimėtojų nustatymo tvarka

2.1. Akcijos prizai:

- žaidėjai, bilietus pirkę akcijos savaitę nr. 1, pretenduoja laimėti kabantį krėslą - kamuolį;

- žaidėjai, bilietus pirkę akcijos savaitę nr. 2, pretenduoja laimėti dviratį „Azimut Classic“;

- žaidėjai, bilietus pirkę akcijos savaitę nr. 3, pretenduoja laimėti kavos virimo aparatą „Delonghi Dolce Gusto EDG250.R Jovia“;

- žaidėjai, bilietus pirkę savaitę nr. 4, pretenduoja laimėti paspirtuką „Kettler Zero 6 Spotted“.

  1. 2. Dalyvavimo sąlygos:

2.2.1. Kaskart www.loto.lt vartotojui internetu nusipirkus trečią, šeštą, devintą ir t.t. „Teleloto“ bilietą akcinės savaitės tiražui, jis fiksuojamas atskiru įrašu tos savaitės laimėtojų nustatymo sąraše. T.y. Jeigu žaidėjas per vieną iš akcijos savaičių perka 6, 9, 12 ir t.t. vnt. „Teleloto“ bilietų, jis sąraše įrašomas atitinkamai 2, 3, 4 ir t.t. kartus (taip didinant tikimybę laimėti akcijos prizus).

2.2.2. Jeigu žaidėjas per vieną akcijos savaitę perka 4 bilietus, jis akcijos dalyvių sąraše bus įrašytas tik vieną kartą.

2.2.3. Šie įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka pagal bilietų pirkimo laiką. Akcijos savaitės (tiražo) laikotarpiu sumuojami visi vartotojo atlikti „Teleloto“ bilietų pirkimai, nepriklausomai nuo to, ar bilietai buvo perkami vienu metu, ar per kelis kartus tą vieną savaitę.

2.2.4. Savaitės prizą laimėti pretenduoja būtent tą savaitę einamajam tiražui pirkti bilietai. T.y. jei pirmą akcijos savaitę (birželio 17-23 d.) vartotojas internetu įsigyja „Teleloto“ bilietų, jis dalyvauja tik savaitės Nr. 1 laimėti pretenduojančių žaidėjų sąraše.

      2.3. Laimėtojų nustatymo tvarka:

Akcijos laimėtojų nustatymo dienomis, speciali komisija fiksuoja bendrą 2.2. punkte aprašytas sąlygas atitinkančių www.loto.lt vartotojų sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka vieną skaičių. Šį skaičių sąraše atitinkantis vartotojas yra skelbiamas laimėtoju.

2.4. Akcijos laimėtojai bus paskelbti loterijos svetainėje www.loto.lt.

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka

3.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

3.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šioje akcijoje, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@loto.lt arba telefonu 8 52 751 751 per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kurioje Organizatoriaus atstovybėje atsiims prizą:

  • Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
  • Kaune, Studentų g. 3a;
  • Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2;
  • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26;
  • Klaipėdoje, Šaulių g. 56.

3.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.

3.4. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus.

3.5. Atsiimant prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas svetainėje www.loto.lt, „Perlo“ loterijų „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose, „Teleloto“ laidos metu. 

3.6.    Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis (nurodytus 3.5. punkte), jis netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.3. punkte. 

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

4.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

4.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.