Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1. Akcija „Pirk TELELOTO internetu – laimėk specialius prizus“ vyks nuo 2017 m. birželio 4 d. 02:00 val. iki 2017 m. liepos 1 d. 24:00 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 4 savaites:

Savaitė nr. 1: 2017 m. birželio 4 –  birželio 10 d. (imtinai)

Savaitė nr. 2: 2017 m. birželio 11 d. – birželio 17 d. (imtinai)

Savaitė nr. 3: 2017 birželio 18 d. – birželio 24 d. (imtinai)

Savaitė nr. 4: 2017 m. birželio 25 d. – liepos 1 d. (imtinai).

Kiekvieną akcijos savaitę bus renkama po vieną laimėtoją. Numatomos šios laimėtojų nustatymo datos: 2017 m. birželio 12 d., 19 d., 26 d. ir liepos 3 d. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).

2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną „Teleloto“ bilietą interneto svetainėje www.loto.lt.

4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka kartą per akcijos savaitę iš visų, tą savaitę pirkusių bent vieną loterijos TELELOTO bilietą, akcijos dalyvių bus atrenkama po vieną laimėtoją, kuriam atiteks specialus tai savaitei įsteigtas prizas.  

6. Akcijos prizai yra: dviratis „Azimut City Lux 28“, kurio vertė 127 EUR (su PVM), planšetinis kompiuteris „Samsung“ T560, kurio vertė 150 EUR (su PVM), išmanusis telefonas „Samsung” Galaxy J3 J320F 8GB, kurio vertė 129 EUR (su PVM), riedis „Polaris“ PBS 0602, kurio vertė 180 EUR (su PVM).

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

7. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja bet kurie asmenys, akcijos laikotarpiu įsigiję bent vieną „Teleloto“ bilietą interneto svetainėje www.loto.lt

8.  Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje www.loto.lt svetainėje atsakingi patys akcijos dalyviai.

Laimėtojų nustatymo tvarka

9. Akcijos laimėtojai bus renkami kas savaitę:

- žaidėjai, bilietus pirkę nuo birželio 04 d. 02:00 val. iki birželio 10 d. 24:00 val., pretenduos laimėti dviratį „Azimut City Lux 28“;

- žaidėjai, bilietus pirkę nuo birželio 11 d. 02:00 val. iki birželio 17 d. 24:00 val., pretenduos laimėti planšetinį kompiuterį „Samsung“ T560;

- žaidėjai, bilietus pirkę nuo birželio 18 d. 02:00 val. iki birželio 24 d. 24:00 val., pretenduos laimėti išmanųjį telefoną „Samsung” Galaxy J3 J320F 8GB;

- žaidėjai, bilietus pirkę nuo birželio 25 d. 02:00 val. iki liepos 1 d. 24:00 val., pretenduos laimėti riedį „Polaris“ PBS 0602.

Laimėtojus nustatys speciali komisija.

10. Akcijos laimėtojai bus išrinkti 2017 m. birželio 12 d., 19 d., 26 d. ir liepos 3 d. naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:

10.1. Kiekvieno atskiro akcijoje dalyvaujančio bilieto pirkimas fiksuojamas atskiru įrašu, šiam įrašui suteikiant unikalų numerį. Įraše nurodomi bilieto ir jį pirkusio žaidėjo duomenys.

10.2. Įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo 1 iki paskutinio akcijos laikotarpiu nupirkto bilieto.

10.3. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodami atsitiktinių skaičių generatorių išrenka vieną skaičių. Tą numerį atitinkančio įrašo bilietą pirkęs žaidėjas yra skelbiamas akcijos laimėtoju.

10.4. Akcijos prizo laimėtojai bus paskelbti loterijos svetainėje www.loto.lt.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

11. Dėl prizo atsiėmimo laimėtojas turi kreiptis į organizatorių per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą. Organizatorius gali, bet neįsipareigoja, asmeniškai informuoti laimėtojus apie jų laimėjimą.

13.  Laimėtojas prizą atsiimti turi loterijos būstinėse:

Vilniuje, Olimpiečių g. 15,

Kaune, Vaidilutės g. 3/2,

Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2,

Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26,

Klaipėdoje, Šaulių g. 56

14. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus. Atsiimantis prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse, organizatoriaus tinklalapyje, „Facebook“, „Instagram“ paskyrose, „Teleloto“ laidos metu. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

Baigiamosios nuostatos

15. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

16. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

17. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.