AKCIJOS „PIRK TIRAŽINIŲ LOTERIJŲ BILIETŲ – LAIMĖK 500 EUR KUPONĄ“ TAISYKLĖS

1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijos pavadinimas, dalyvavimo sąlygos, laikotarpis, skiriami Akcijos prizai – Premijos bei išimtys nurodyti žemiau esančioje lentelėje:
1.2. Tie www.loto.lt žaidėjai, kurie Akcijos taisyklių 1.1. punkte nurodytais laikotarpiais įvykdys tame pačiame Akcijos taisyklių punkte nurodytas Akcijos sąlygas, įsigydami bent po vieną „Teleloto“ ir „Vikinglotto“ bilietų porą ir/arba bent po vieną „Teleloto“ ir „Eurojackpot“ bilietų porą, papildomai pretenduos laimėti pagrindinį Akcijos prizą – 500 Eur vertės „Makalius“ dovanų kuponą (toliau – Pagrindinis Akcijos prizas). Su Pagrindinio Akcijos prizo panaudojimo sąlygomis galima susipažinti čia: https://www.makalius.lt/dovanu-kuponai/
1.3. Pagrindinio Akcijos prizo laimėtojas bus renkamas 2024-02-19. Šią Pagrindinio Akcijos prizo laimėtojo nustatymo dieną speciali Akcijos organizatoriaus paskirta komisija užfiksuos bendrą Akcijos 1.2 punkte nurodytas sąlygas atitinkančių Akcijos dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrinks vieną Akcijos dalyvį, kuris bus skelbiamas Pagrindinio Akcijos prizo laimėtoju. 
1.4. Vienas žaidėjas Akcijos taisyklių 1.1. punkte nurodytais laikotarpiais galės dalyvauti Akcijoje ir trinti „Sėkmės perlą“ po vieną kartą (tai yra iš viso daugiausiai du kartus, laikantis Akcijos taisyklių 1.1. punkte nurodytų sąlygų). Dėl Pagrindinio Akcijos prizo laimėjimo vienas Akcijos taisyklių 1.1. ir 1.2. punktuose nurodytas sąlygas įvykdęs žaidėjas dalyvaus daugiausiai 2 kartus.
1.5. Pagrindinis Akcijos prizas (po to, kai su laimėtoju el. paštu susisiekia Akcijos organizatorius), ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas laimėtojui atsiuntus Akcijos organizatoriaus pateiktą ir laimėtojo pasirašytą bei nuskenuotą Laimėjimo paraišką, per 7 (septynias) kalendorines dienas bus išsiųstas laimėtojui jo loto.lt paskyroje nurodytu el. pašto adresu. 
1.6. Jeigu Pagrindinio Akcijos prizo laimėtojas per 7 (septynias) kalendorines dienas neatsiųs el. paštu Akcijos organizatoriui pasirašytos Laimėjimo paraiškos (kaip nurodyta Akcijos taisyklių 1.5. punkte), jis neteks teisės į laimėtą Pagrindinį Akcijos prizą. 
1.7. Pagrindinio Akcijos prizo laimėtojui dėl Akcijos taisyklių 1.6. punkte numatytų priežasčių netekus teisės į Pagrindinį Akcijos prizą, naujas šio prizo laimėtojas nebus renkamas.
1.8. Premijos pervedamos į svetainėje www.loto.lt  esančias Akcijos dalyvių paskyras. Premijų galiojimo terminas aprašytas lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse, esančiose adresu www.loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles. Pasibaigus Premijos galiojimo terminui, Premijos gavėjas nebegali panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
1.9. VIP taškus žaidėjas gali keisti tik į VIP Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tiražinių ir BLITZ loto kategorijoje esančių loterijų bilietus.
1.10. Kitiems asmenims Akcijos prizai nėra išduodami. Nepiniginiai Akcijos prizai negali būti išmokėti pinigais. 
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Akcijos organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15–1, Vilnius, el. p. info@perlasnetwork.lt (toliau – Organizatorius).
2.2. Dalyvauti Akcijoje turi teisę: svetainėje www.loto.lt  paskyras užregistravę, tapatybę patvirtinę (pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas) asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas.
2.3. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijų organizatorių darbuotojai.
2.4. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, Akcijos prizų įteikimo ir informavimo apie laimėtus Akcijos prizus tikslais.
2.5. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas Akcijos taisyklių 2.4. punkte numatytais tikslais būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nebepretenduoja į Akcijos prizus.
2.6. Už visas su Akcijos prizais susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.7. Nustatant konkretų Akcijos laimėjimą, vadovaujamasi Organizatoriaus sistemoje užfiksuotais laimėjimo duomenimis. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių naršyklėje ir (ar) įrenginyje atsiradusius nuo Organizatoriaus nepriklausančius trikdžius, kurie gali turėti įtakos nekorektiškam Akcijos laimėjimų atvaizdavimui.
2.8. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.loto.lt .
2.9. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai svetainėje www.loto.lt .
2.10. Visus šiose Akcijos taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.