AKCIJOS ,,PIRK VIKINGLOTTO INTERNETU UŽ 6 EUR IR LAIMĖK" TAISYKLĖS
 
1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis:  2022 m. gegužės 2 d. - 2022 m. gegužės 15 d.
1.2. Akcijos sąlyga: Dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizus pretenduoja visi registruoti ir tapatybę patvirtinę www.loto.lt žaidėjai, kurie akcijos laikotarpiu prisijungę svetainėje www.loto.lt įsigijo loterijos VIKINGLOTTO bilietų už 6 (šešis) eurus ar daugiau. Akcijoje dalyvaujama VIKINGLOTTO bilietus perkant visais pirkimo būdais.
1.3. Skiriamas prizai: Visi asmenys, įvykdę 1.2. punkte minimas sąlygas, tampa akcijos pretendentais laimėti prizus. Akcijos prizai, laimėtojų skaičius ir nustatymo tvarka: 
 
 
1.4. 1.3. punkte nurodytą Akcijos laimėtojų nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka atitinkamai aukščiau esančioje lentelėje laimėtojų skaičiaus skiltyje nurodytą kiekį asmenų. Šį skaičių sąraše atitinkantis Akcijos dalyvis yra skelbiamas prizo laimėtoju. 
1.5. Akcijos dalyvių skaičius neribojamas. Kuo daugiau kartų įvykdoma Akcijos sąlyga (1.2 punktas), tuo daugiau kartų žaidėjas fiksuojamas imtyje. Vienas žaidėjas turi galimybę laimėti daugiau nei vieną prizą.
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
2.2. Daiktinis Akcijos prizas, laimėtojui el. paštu atsiuntus pristatymo adresą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pristatomi laimėtojui šiuo jo nurodytu adresu. Jei laimėtojas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informavimo apie laimėjimą, kaip nurodyta Akcijos taisyklių 1.5. punkte, neatsiunčia el. paštu Organizatoriui Daiktinio Akcijos prizo pristatymo adreso, jis netenka teisės į šį laimėjimą.
2.3. Premijos pervedamos į svetainėje www.loto.lt esančias laimėtojų paskyras. Premijų galiojimo terminas ir kitos su Premijomis susijusios sąlygos nurodyti Organizatoriaus lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse, esančiose adresu https://loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles. Pasibaigus Premijos galiojimo terminui, laimėtojas nebegalės panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
2.4. Kitiems asmenims ir kitais būdais Akcijos prizai negali būti išduodami.
2.5. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijų organizatorių darbuotojai.
2.6. Akcijoje negali dalyvauti asmenys, jaunesni nei 16 metų.
2.7. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.8. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant Akcijos laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki pakeitimų įsigaliojimo svetainėje www.loto.lt. 
2.9. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusiu su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai svetainėje www.loto.lt.
2.10. Visus Akcijos taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 
3. 3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt.
3.2. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko Akcijos organizavimo, Prizo pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
3.3. Organizatoriaus taikomos Privatumo politikos sąlygos, įskaitant asmens duomenų subjektų teises, Organizatoriaus taikomus asmens duomenų tvarkymo principus ir skundų pateikimo tvarką, yra adresu https://loto.lt/lt/page/privatumo-politika.