1. Specialiosios nuostatos
1.1. Akcijos pavadinimas, dalyvavimo sąlygos, laikotarpis, skiriami Akcijos prizai – Premijos bei išimtys nurodyti žemiau esančioje lentelėje:
1.2. Tie www.loto.lt žaidėjai, kurie Akcijos taisyklių 1.1. punkte nurodytu laikotarpiu įvykdys tame pačiame Akcijos taisyklių punkte nurodytas Akcijos sąlygas, papildomai pretenduos laimėti daiktinį Akcijos prizą – plaukų džiovintuvą „Dyson Supersonic HD07 Black” (toliau – daiktinis Akcijos prizas).
1.3. Daiktinio Akcijos prizo laimėtojas bus renkamas 2023-11-23. Šią daiktinio Akcijos prizo laimėtojo nustatymo dieną speciali Akcijos organizatoriaus paskirta komisija užfiksuos bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių Akcijos dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrinks vieną Akcijos dalyvį, kuris bus skelbiamas daiktinio Akcijos prizo laimėtoju. 
1.4. Vienas žaidėjas Akcijos taisyklių 1.1. punkte nurodytu laikotarpiu dalyvauti Akcijoje galės vieną kartą („Sėkmės perlą“ galės trinti 1 kartą).
1.5. Vienas žaidėjas imtyje dėl galimybės laimėti daiktinį Akcijos prizą dalyvaus 1 (vieną) kartą.
1.6. Daiktinio Akcijos prizo įteikimo tvarka:
1.6.1. Daiktinis Akcijos prizas (po to, kai su laimėtoju el. paštu susisiekia Akcijos organizatorius), ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas el. paštu laimėtojui atsiuntus Akcijos organizatoriui šio laimėto prizo pristatymo adresą bei Akcijos organizatoriaus pateiktą ir laimėtojo pasirašytą bei nuskenuotą Laimėjimo paraišką, per 7 (septynias) kalendorines dienas bus išsiųstas laimėtojui jo nurodytu adresu. 
1.6.2. Jei daiktinio Akcijos prizo laimėtojas per 7 (septynias) kalendorines dienas neatsiųs el. paštu Akcijos organizatoriui reikiamos informacijos ir/ar pasirašytos Laimėjimo paraiškos (kaip nurodyta Akcijos taisyklių 1.6.1. punkte), jis neteks teisės į laimėtą daiktinį Akcijos prizą. 
1.6.3. Akcijos laimėtojui dėl Akcijos taisyklių 1.6.2. punkte numatytų priežasčių netekus teisės į daiktinį Akcijos prizą, naujas šio prizo laimėtojas nebus renkamas.
1.6.4. Daiktinis Akcijos prizas pristatomas tik Lietuvos teritorijoje.
1.7. Premijos pervedamos į svetainėje  www.loto.lt esančias Akcijos dalyvių paskyras. Premijų galiojimo terminas aprašytas lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse, esančiose adresu www.loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles. Pasibaigus Premijos galiojimo terminui, Premijos gavėjas nebegali panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
1.8. VIP taškus žaidėjas gali keisti tik į VIP Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tiek tiražinių, tiek BLITZ loto kategorijoje esančių loterijų bilietus.
1.9. Kitiems asmenims Akcijos prizai nėra išduodami. Nepiniginiai Akcijos prizai negali būti išmokėti pinigais. 
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Akcijos organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, PVM mokėtojo kodas LT262985610, buveinės adresas Olimpiečių g. 15–1, Vilnius, el. p. info@perlasnetwork.lt (toliau – Organizatorius).
2.2. Dalyvauti Akcijoje turi teisę: svetainėje  www.loto.lt paskyras užregistravę, tapatybę patvirtinę (pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t. y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas) asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas.
2.3. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijų organizatorių darbuotojai.
2.4. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, daiktinio Akcijos prizo pristatymo adresas) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, Akcijos prizų įteikimo ir informavimo apie laimėtus Akcijos prizus tikslais.
2.5. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas Akcijos taisyklių 2.4. punkte numatytais tikslais būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nebepretenduoja į Akcijos prizus.
2.6. Už visas su Akcijos prizais susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.7. Nustatant konkretų Akcijos laimėjimą, vadovaujamasi Organizatoriaus sistemoje užfiksuotais laimėjimo duomenimis. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių naršyklėje ir (ar) įrenginyje atsiradusius nuo Organizatoriaus nepriklausančius trikdžius, kurie gali turėti įtakos nekorektiškam Akcijos laimėjimų atvaizdavimui.
2.8. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje  www.loto.lt.
2.9. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai svetainėje www.loto.lt.
2.10. Visus šiose Akcijos taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.