1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
 
1.1. Akcija „Pirkus bilietus internetu, tačiau nelaimėjus, atgauk išleistus pinigus. Žaidžiant 4 žaidimus iš eilės, pretenduok į pagrindinį prizą“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2019 m. sausio 31 d. iki 2019 m. vasario 27 d. 18:59 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 4 savaites:
• 1 savaitė, 1352 tiražas – 2019 m. sausio 31- vasario 6 d. (imtinai)
• 2 savaitė, 1353 tiražas – 2019 m. vasario 7-13 d. (imtinai)
• 3 savaitė, 1354 tiražas – 2019 m. vasario 14-20 d. (imtinai)
• 4 savaitė, 1355 tiražas – 2019 m. vasario 21 - 27 d. (imtinai)
Akcijos Savaitės prizo laimėtojų nustatymo datos: 2019 m. vasario 7 d., vasario 14 d., 21 d., ir 28 d. taip pat bus išrinktas Pagrindinio prizo laimėtojas. 
1.2. Akcijos organizatorius – UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius). 
1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti Savaitės prizą pretenduoja www.loto.lt vartotojai, akcijos laikotarpiu įsigiję bent vieną „Vikinglotto“ bilietą internetu ar naudojantis PERLAS mobiliąja programėle, kuris(-ie) einamojo tiražo metu nebus nieko laimėjęs. Laimėti Akcijos Pagrindinį prizą pretenduoja tik tie žaidėjai, kurie pirko bent po vieną „Vikinglotto“ bilietą (žaidėjas gali būti pirkęs įvairius bilietus: „Vikinglotto“, „Vikinglotto“ PLIUS, „Sindikatas 10“ ar „Sindikatas 50“) į visus 4 akcijos tiražus (1353-1356). 
1.4. Akcijoje nedalyvauja Sisteminiu bilietų pirkimo būdu pirkti bilietai.  
1.5. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
 
2. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka
 
2.1. Akcijos prizai:
2.1.1. Savaitės prizas – kiekvieną akcijos savaitę bus renkama po 100 (vieną šimtą) laimėtojų (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkti 400 (keturi šimtai) laimėtojų), kuriems bus grąžinta tiek pinigų, kokia buvo laimingu atrinkto bilieto vertė t.y. jei pirktas:
• Paprastas „Vikinglotto“ bilietas, kurio kaina 1,5 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 1,50 Eur;
• „Vikinglotto“ PLIUS, kurio kaina 4,5 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 4,5 Eur;
• „Sindikatas 10“, kurio kaina 3 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 3 Eur;
• „Sindikatas 50“, kurio kaina 15 Eur, į žaidėjo piniginę grąžinami 15 Eur.
2.1.2. Pagrindinis prizas – 1 (vienas) 500 Eur „Akropolis“ dovanų kuponas. 
2.2. Akcijos Savaitės prizo laimėtojų nustatymo dienomis, speciali komisija sudaro sąrašą iš visų tai akcijos savaitei internetu nupirktų, tačiau nieko nelaimėjusių „Vikinglotto“ bilietų. Akcijoje nedalyvauja sisteminiu bilietų pirkimo būdu pirkti bilietai.
2.3. Kiekvienas internetu nupirktas „Vikinglotto“ bilietas fiksuojamas atskiru įrašu prie jo nurodant www.loto.lt vartotoją, kuris šį bilietą įsigijo bei bilieto pirkimo datą ir laiką.
2.4. Šie įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio tą akcijos savaitę internetu nupirkto, tačiau nieko nelaimėjusio „Vikinglotto“ bilieto.
2.5. Jeigu vienu krepšeliu (užsakymu) perkami keli „Vikinglotto“ bilietai, tuomet šis pirkimas fiksuojamas keliais atskirais įrašais prie kiekvieno nurodant tą patį pirkėją. (pvz., jei vienu krepšeliu įsigyjami 3 vnt. „Vikinglotto“ bilietų, toks pirkimas sąraše bus įtrauktas tris kartus ties kiekviena eilute nurodant tą patį pirkėją ir jam priskiriant tris eilės tvarka vienas po kito einančius eilės numerius). 
2.6. Akcijoje dalyvauja tik tos savaitės einamajam tiražui skirti bilietai. T.y. jei pirmą akcijos savaitę (2019 m. sausio 31 d. – vasario 6 d.) vartotojas internetu įsigyja „Vikinglotto“ bilietą, jis dalyvauja tik 1-os savaitės laimėti pretenduojančių žaidėjų sąraše. 
2.7. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 100 (vieną šimtą) skaičių. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys vartotojai yra skelbiami akcijos laimėtojais.
2.8. Akcijos Savaitės prizo laimėtojai bus informuoti el. paštu artimiausią darbo dieną. Laimėjimas į žaidėjo piniginę www.loto.lt paskyroje bus pervestas artimiausią darbo dieną po laimėtojų nustatymo. 
2.9. Pagrindinio prizo laimėtojas renkamas iš žaidėjų, pirkusių bent po vieną „Vikinglotto“ bilietą (žaidėjas gali būti pirkęs įvairius bilietus: „Vikinglotto“, „Vikinglotto“ PLIUS, „Sindikatas 10“ ar „Sindikatas 50“) į visus keturis akcijos tiražus. 
2.10. Apie Pagrindinio prizo laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneša per 2 darbo dienas nuo laimėjimo fakto nustatymo, atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu.
2.11. Gavęs pranešimą apie Pagrindinio prizo laimėjimą, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@loto.lt arba telefonu 8 52 751 751 per 5 dienas nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kurioje Organizatoriaus atstovybėje atsiims prizą:
Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
Kaune, Studentų g. 3a;
Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2;
Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26;
Klaipėdoje, Šaulių g. 56.
2.12. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.
2.13. Atsiimant Pagrindinį prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus bei užpildyti prizo atsiėmimui skirtus dokumentus.
2.14. Atsiimant prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas svetainėje www.loto.lt , „Perlo“ loterijų „Facebook“ paskyroje.
2.15. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis (nurodytus 2.13. punkte), jis netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.8. punkte. 
2.16. Akcijos prizų laimėtojai skelbiami loterijos svetainėje www.loto.lt.
 
3. Baigiamosios nuostatos
 
3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt. Visi pakeitimai galios tik tiems tiražams, kurie vyks po tokių sąlygų pakeitimo.
3.2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja loterijos „Vikinglotto“ taisyklės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.