Akcijos „ŠVĘSK ŠVENTES PO PALME“
 
TAISYKLĖS
 

 1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
       1.1. Akcija „Švęsk šventes po palme“ vyks nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki gruodžio 16 d. imtinai. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
       1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
       1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną loterijos bilietą interneto svetainės www.loto.lt skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“.
       1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
   
 2. Akcijos turinys
       2.1. 3 žaidėjai, kurie atitiks šias sąlygas: akcijos laikotarpiu interneto svetainės www.loto.lt  skyriuose „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“ įsigys nors vieną loterijos bilietą bei bus identifikavę savo tapatybę (pagal 3.3. taisyklių punktą)  gaus po vieną „Makalius“ dovanų kuponą kelionei, kurio vertė 500 eurų.
       2.2. Laimėtojų nustatymo tvarka:
              2.2.1. Pasibaigus numatytam akcijos periodui (pagal 1.1. taisyklių punktą), speciali komisija fiksuoja bendrą 2.1. punkte aprašytas sąlygas atitinkančių www.loto.lt vartotojų sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka tris skaičius. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys vartotojai yra skelbiami laimėtojais.
              2.2.2. Akcijos laimėtojai bus paskelbti loterijos svetainėje www.loto.lt.
   
 3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
        3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyrių „Momentinės e-loterijos“ ir/ arba „TV loterijos“.
        3.2. Pasibaigus akcijos laikotarpiui, per 2 darbo dienas 3 akcijos laimėtojai bus informuoti asmeniškai nurodytu el. pašto adresu arba nurodytu telefono numeriu.
        3.3. Laimėjimas į žaidėjo piniginę išmokamas tik tuomet, kai žaidėjo tapatybė yra patvirtinta pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.
        3.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
        3.5. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
 1. Akcijos prizų išdavimo tvarka
       4.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneša per 2 darbo dienas nuo laimėjimo fakto nustatymo, atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu.
       4.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šioje akcijoje, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@loto.lt arba telefonu 8 52 751 751 per 5 dienas nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kurioje Organizatoriaus atstovybėje atsiims prizą:
 • Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
 • Kaune, Studentų g. 3a;
 • Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2;
 • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26;
 • Klaipėdoje, Šaulių g. 56.

                 4.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.
                 4.4. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus bei užpildyti prizo atsiėmimui skirtus dokumentus.
                 4.5. Atsiimant prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas svetainėje www.loto.lt , „Perlo“ loterijų „Facebook“ paskyroje.
                 4.6. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis (nurodytus 4.5. punkte), jis netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.2. punkte. 

 1. Baigiamosios nuostatos
       5.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
       5.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.