Akcijos „Blitz savaitė: 10x100”

TAISYKLĖS

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Blitz savaitė: 10x100” (toliau – akcija) vyks nuo 2020 m. kovo 24 iki 2020 m. kovo 30 d. imtinai (akcijos detalizacija žemiau). Akcijos organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).

1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (taisyklių punktas 2.2) įsigiję bent vieną 1,- EUR ir (arba) didesnės vertės loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ esančių loterijų ir kurie yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t.y. Organizatoriui yra žinomas žaidėjo vardas, pavardė bei asmens kodas.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Dalyvavimo akcijoje sąlygos

2.1. Nurodytomis akcijos laimėtojų nustatymo datomis (taisyklių punktas 2.2), atsitiktiniu būdu bus atrenkami 1,- EUR arba didesnės vertės loterijos bilietai iš internetinės svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ esančių loterijų (kitų svetainėje www.loto.lt platinamų loterijos bilietų pirkimas akcijos rezultatams įtakos neturi ir tie bilietai akcijoje nedalyvauja), kuriuos įsigiję žaidėjai yra išreiškę sutikimą dalyvauti „VIP programoje“. Minėtus bilietus įsigiję žaidėjai pretenduos laimėti po 100 VIP taškų, kurie bus pridėti prie žaidėjo kaupiamų taškų interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „Mano VIP taškai“. Laimėti taškai bus pridėti per 5 darbo dienas.

2.2. Laimėtojų nustatymo tvarka:

Akcijos laikotarpiai Akcijos laimėtojų
nustatymo datos
Laimėtojų skaičius Akcijos laimėtojams
skiriamas prizas
2020.03.24 (00:00-23:59) 2020.03.25 10 100 VIP taškų. 
2020.03.25 (00:00-23:59) 2020.03.26 10 100 VIP taškų. 
2020.03.26 (00:00-23:59) 2020.03.27 10 100 VIP taškų. 
2020.03.27 (00:00-23:59) 2020.03.30 10 100 VIP taškų. 
2020.03.28 (00:00-23:59) 2020.03.30 10 100 VIP taškų. 
2020.03.29 (00:00-23:59) 2020.03.30 10 100 VIP taškų. 
2020.03.30 (00:00-23:59) 2020.03.31 10 100 VIP taškų. 

2.3. Organizatorius su akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.5. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

3.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.