Akcijos „Papildyk piniginę 100 eurų”

TAISYKLĖS

 

  1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Papildyk piniginę 100 eurų” (toliau – akcija) vyks nuo 2019 m. spalio 22 iki 27 d. (imtinai). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).

1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną loterijos bilietą interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZ LOTO“.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.         
 

  1. Dalyvavimo akcijoje sąlygos

2.1. Atsitiktiniu būdu 5 atrinkti žaidėjai, akcijos laikotarpiu įsigiję nors vieną bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZ LOTO“ esančių loterijų bilietų – laimės po 100 eurų vertės žaidėjo piniginės papildymą paskyros www.loto.lt.

2.2. Asmuo dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu nusiperka bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZ LOTO“

2.3. Akcijos laimėtojai bus išrinkti atsitiktiniu būdu 2019 m. spalio 28 d. Akcijos laimėtojai gaus po 100 eurų vertės žaidėjo piniginės papildymą interneto svetainėje www.loto.lt.

2.4. Akcijos laimėtojų piniginės papildymai bus atlikti per 2 darbo dienas nuo laimėtojo išrinkimo dienos.

2.5. Akcijoje gali dalyvauti tik tiek asmenys, kurie yra atlikę tapatybės nustatymą www.loto.lt, t.y. Organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.

2.6. Organizatorius su akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą nurodytu laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.7. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.8. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt

3.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.