1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Žaisk BLITZ ŽAIDIMUS, laimėk projektorių ŠILELIS P-4“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2021 m. rugpjūčio 30 d. iki 2021 m. spalio 3 d. imtinai.
1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Akcijoje dalyvauja ir prizus gauti pretenduoja asmenys, įvykdę 2.2. punkte nurodytas sąlygas.
 

2. Akcijos prizai, turinys ir laimėjimo sąlygos

2.1. Akcijos prizai:
2.1.1.  Savaitės prizas – 5 (penki) prizai po 10000 (dešimt tūkstančių) VIP taškų.
2.1.2.  Pagrindinis prizas – 1 (vienas) projektorius ŠILELIS P-4.
2.2. Akcijos dalyviai, norėdami pretenduoti laimėti prizus turi pirkti bent vieną BLITZ žaidimų (BLITZ LOTO ir SUPERLOTO TV ŽAIDIMŲ) bilietą per Akcijos laikotarpį.
2.3. Pagrindinį prizą pretenduoja laimėti visi žaidėjai per visą akcijos laikotarpį bent kartą įvykdę Akcijos sąlygas.
2.4. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.
2.5. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti  jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.
 

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka

3.1. Laimėtojų nustatymo tvarka:

Akcijos laikotarpiai

Akcijos dalyvių nustatymo datos

Laimėtojų skaičius

Prizas

2021 08 30 - 2021 09 05

2021 09 06

1

10000 VIP taškų

2021 09 06 - 2021 09 12

2021 09 13

1

10000 VIP taškų

2021 09 13 - 2021 09 19

2021 09 20

1

10000 VIP taškų

2021 09 20 - 2021 09 26

2021 09 27

1

10000 VIP taškų

2021 09 27 - 2021 10 03

2021 10 04

1

10000 VIP taškų

2021 08 30 - 2021 10 03

2021 10 04

1

Projektorius ŠILELIS P-4

 
3.2. Nurodytomis Akcijos laimėtojų nustatymo datomis speciali komisija fiksuoja bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 1 (vieną) skaičių. Šį skaičių sąraše atitinkantis Akcijos dalyvis yra skelbiamas Akcijos prizo laimėtoju.

3.3. Organizatorius su Akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys Akcijos dalyviai.
3.4. Organizatorius per 5 darbo dienas į Akcijos laimėtojo www.loto.lt žaidėjo paskyrą vieną kartą perveda 10000 (dešimt tūkstančių) VIP taškų.
3.5. VIP taškus žaidėjas gali keisti į VIP Eurus, kuriuos gali panaudoti tiražinių loterijų ir BLITZ žaidimų (BLITZ LOTO ar SUPERLOTO TV žaidimų) bilietų pirkimui. Šių pinigų negalima pervesti nei į asmeninę žaidėjo sąskaitą, nei į žaidėjo piniginę.
3.6. Premijos galiojimo terminas aprašytas lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse (https://loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles). Pasibaigus šiam nurodytam terminui, Akcijos dalyvis nebegali panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
3.7. Žaidėjo piniginėje esančių Premijų panaudojimo galimybės aprašytos lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse (https://loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles).
3.8. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
3.9. Projektoriaus „Šilelis P-4“ laimėtojas prizą atsiimti galės per 14 (keturiolika) dienų nuo laimėjimo fakto paskelbimo, Organizatoriaus atstovybėse šiais adresais:
- Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
- Kaune, Studentų g. 3A;
- Klaipėdoje, Birutės g. 16A;
- Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 45A;
- Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2.
3.10. Atsiimti laimėtą prizą gali tik pats Akcijos laimėtojas, pateikęs savo asmens dokumentą Organizatoriaus atstovybės darbuotojui. Jei laimėtojas dėl svarbių priežasčių negali atvykti pats, tokiu atveju turi suderinti prizo atsiėmimo sąlygas su Organizatoriumi.
3.11. Prizas negali būti išmokamas pinigais ar keičiamas į kitokį prizą.
3.12. Asmenys, kurie per 5 d. d. kreipėsi į Akcijos Organizatorių dėl laimėjimo, tačiau nuo laimėjimo fakto per 14  (keturiolika) kalendorinių neatvykę į Organizatoriaus atstovybę, netenka teisės į laimėjimą.
 

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijos organizatoriaus darbuotojai.
4.2. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.loto.lt.
4.3. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai žaidėjus.
4.4. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.