Akcijos laikotarpis ir dalyviai

 1. Akcija „Žaisk „Superloto“ – laimėk pakvietimą į „Karaliaus Mindaugo taurę 2017“ vyks nuo 2017 m. vasario 15 d. iki 2017 m. vasario 17 d. 12:00 val. (laimėtojo nustatymo data yra 2017 m. vasario 17 d., laikas – 13:00 val.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).
 2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
 3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu pirkę bent vieną bet kurios iš loterijų – „Superloto 5 iš 36“, „Superloto 7 iš 42“, „Interjackpot“, „Arabeska“ arba „Akvariumas“ bilietų, interneto svetainėje www.loto.lt.
 4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos turinys

 1. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų akcijos dalyvių bus atrenkama 60 (šešiasdešimt) e-kvietimų laimėtojų.

Akcijos prizai

 1. Akcijos prizai – 60 (šešiasdešimt) e-kvietimų į „Karaliaus Mindaugo taurės 2017“ varžybas, vyksiančias Kaune, „Žalgirio“ arenoje, 2017 m. vasario 18 – 2017 m. vasario 19 dienomis.

Dalyvavimo akcijoje sąlygos

 1. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizą pretenduoja bet kuris asmuo, akcijos laikotarpiu įsigijęs bent vieną bilietą bet kurioje iš šių loterijų: „Superloto 5 iš 36“, „Superloto 7 iš 42“, „Interjackpot“, „Arabeska“ arba „Akvariumas“.
 2. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje loto.lt puslapyje atsakingi patys akcijos dalyviai.

Laimėtojų nustatymo tvarka

 1. Akcijos laimėtojas bus išrinktas 2017 m. vasario 17 d. naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:

             Kiekvieno atskiro akcijoje dalyvaujančio bilieto pirkimas fiksuojamas atskiru įrašu, šiam įrašui suteikiant unikalų numerį. Įraše nurodomi bilieto ir jį pirkusio žaidėjo duomenys.

             Įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo 1 iki paskutinio akcijos laikotarpiu nupirkto bilieto.

           Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodami atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 60 skaičių. Tuos skaičius atitinkančių įrašų    bilietus pirkę žaidėjai yra skelbiami akcijos laimėtojais.

 1. E-kvietimai laimėjusiems žaidėjams priskiriami atsitiktine tvarka, galimybė pasikeisti e-kvietimą nėra suteikiama.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka

 1. Laimėti e-kvietimai 2017 m. vasario 17 d. bus išsiųsti paskyrose, iš kurių buvo pirkti akcijoje laimėję bilietai, nurodytais el. pašto adresais.

Baigiamosios nuostatos

 1. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse.
 2. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
 3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.