1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Žaisk VIKINGLOTTO PLIUS internetu – laimėk planšetinį kompiuterį!“ (toliau – akcija) vyks nuo 2018 m. gegužės 17 d. iki 2018 m. gegužės 30 d. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 2 savaites:

Savaitė nr. 1: 2018 m. gegužės 17-23 d. (imtinai)

Savaitė nr. 2: 2018 m. gegužės 24-30 d. (imtinai)

Iš kiekvienos akcijos savaitės bus renkama po vieną laimėtoją (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkti du laimėtojai). Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2018 m. gegužės  24 d. ir gegužės 31 d.

1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius)

1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, akcijos laikotarpiu įsigiję bent vieną „Vikinglotto Plius“ bilietą internetu (taip pat ir naudojantis PERLAS mobiliąja programėle).

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai ir laimėtojų nustatymo tvarka

2.1. Akcijos prizas – planšetinis kompiuteris „Lenovo Yoga Tab 3“. Tokių prizų per visą akcijos laikotarpį bus padovanoti 2 vnt.

2.2. Akcijos laimėtojų nustatymo dienomis, speciali komisija sudaro sąrašą iš visų tai akcijos savaitei internetu nupirktų „Vikinglotto Plius“ bilietų.

2.3. Kiekvienas internetu nupirktas „Vikinglotto Plius“ bilietas fiksuojamas atskiru įrašu prie jo nurodant www.loto.lt vartotoją, kuris šį bilietą įsigijo, bei bilieto pirkimo datą ir laiką.

2.4. Šie įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio tą akcijos savaitę internetu nupirkto „Vikinglotto Plius“ bilieto.

2.5. Jeigu vienu krepšeliu (užsakymu) perkami keli „Vikinglotto Plius“ bilietai, tuomet šis pirkimas fiksuojamas keliais atskirais įrašais prie kiekvieno nurodant tą patį pirkėją. (pvz., jei vienu krepšeliu įsigyjami 3 vnt. „Vikinglotto Plius“ bilietų, toks pirkimas sąraše bus įtrauktas tris kartus ties kiekviena eilute nurodant tą patį pirkėją ir jam priskiriant tris eilės tvarka vienas po kito einančius numerius).

2.6. Vartotojai, akcijos metu pirkdami daugiau nei vieną „Vikinglotto Plius“ bilietą internetu, tokiu būdu didina savo šansus laimėti akcijos prizą.

2.7. Akcijoje dalyvauja tik tos savaitės einamajam tiražui skirti bilietai. T.y. jei pirmą akcijos savaitę (gegužės 17-23 d.) vartotojas internetu įsigyja „Vikinglotto Plius“ bilietą, jis dalyvauja tik savaitės Nr. 1 laimėti pretenduojančių žaidėjų sąraše.

2.8. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka vieną skaičių. Šį skaičių sąraše atitinkantis vartotojas yra skelbiamas akcijos laimėtoju.

2.9. Akcijos prizo laimėtojai bus paskelbti loterijos svetainėje www.loto.lt.

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka

3.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

3.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šioje akcijoje, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@loto.lt arba telefonu 8 52 751 751 per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kurioje Organizatoriaus atstovybėje atsiims prizą:

  • Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
  • Kaune, Studentų g. 3a;
  • Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2;
  • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 57-26;
  • Klaipėdoje, Šaulių g. 56.

3.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.

3.4. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus.

3.5. Atsiimant prizą laimėtojas gali būti nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde gali būti skelbiamas svetainėje www.loto.lt, „Perlo“ loterijų „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose, „Vikinglotto“ laidos metu. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

4.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

4.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.